Nome vgs. avd. Lunde. Assisterende kontorleder

 

Vi søker etter en assisterende kontorleder i 100% stilling fra 01.01.2024.

Skolen vår er lokalisert på to avdelinger, i Lunde og på Søve (nær Ulefoss sentrum). Den har lange tradisjoner innenfor yrkesrettet utdanning og naturbruk med et solid fagmiljø. Undervisning med elevstyrt læring med mye praksis og reelle oppdrag er suksesskriterier som gir både fornøyde elever og ansatte. Vi scorer høyt på trivsel og motivasjon, som igjen gir oss gode tall vi er stolte av når det gjelder fullført og bestått.

Stillingen som assisterende kontorleder består hovedsakelig av skoleårsdrift og skoleadministrative oppgaver som f.eks. inntak av elever, eksamensarbeid, elevadministrasjon, lånekasse og kommunikasjon.

Kvalifikasjoner

Vi søker en positiv og engasjert medarbeider med relevant bachelorutdanning innen merkantil/administrasjon/IT. Relevant praksis fra skole og kjennskap til skoleårsdrift vil være en fordel. Generell digital kunnskap er viktig og kjennskap til Visma InSchool (VIS)spesielt, vil også være en fordel.

Personlige egenskaper

Den vi søker må være strukturert og ha god ordenssans. Du bør også ha gode samarbeidsevner og være god på å bygge relasjoner. Vi søker en positiv person som kommuniserer godt med de rundt seg, er fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig. Du må like å jobbe med ungdom og har evnen til å motivere de rundt deg. Personlig egnethet vil vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi kan tilby

En skole med lange tradisjoner og solid fagmiljø
Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Gode kolleger
Kantine med god, sunn og rimelig mat
Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Nome videregående skole

Nome videregående skole har ca. 460 elever og 120 ansatte.
Skolens utdanningstilbud er: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk og Teknologi- og industrifag.

Skolen rekrutterer elever fra ca. 30 ungdomsskoler i regionen, og utdanningene er fordelt på avdeling Lunde og avdeling Søve. Ved skolen er det også voksenopplæring, kursvirksomhet og utstrakt samarbeid med bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og FoU-miljøer.

Nøkkelopplysninger

Arbeidssted Avd. Lunde
Stillingstype Fast
Stillingsstørrelse Heltid

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 30.09.2023

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

  • Arne Grave
  • Tittel: Rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 911 32 085

Lokasjon

  • Ulefoss

Søknadsfrist

September 30, 2023