Innlandet fylkeskommune Kompetanse og tannhelse

 

Kompetanse, Fag- og yrkesopplæring – Rådgiver

Kompetanse har ledig en 100% fast stilling som rådgiver i Enhet for Fag og yrkesopplæring. Hovedarbeidsområde vil være knyttet til fag- og yrkesopplæringsområdet.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver – drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Innlandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.

Om enheten

Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune. Seksjon for Fagopplæring og skoletilbud består av 35 medarbeidere, og er organisert med tre enheter (hhv. Fag og yrkesopplæring, Inntak og skoletilbud, og Eksamen og dokumentasjon). Enhet for fag og yrkesopplæring har 19 ansatte, og har det overordnede ansvaret for lærlingordningen/ fagopplæringen i Innlandet. Enheten legger til rette for tett samarbeid mellom videregående skole og partene i arbeidslivet om innhold og opplæringstilbud.

De kommende årene vil preges av spennende utviklingsarbeid som følge av fullføringsreformen, ny opplæringslov og større statlige satsninger innenfor fagopplæringsområdet. Fagopplæringsenheten vil fra 01.08.24 få utvidet både oppgaveportefølje og ansvarsområde.

Vi søker deg som

 • er utviklingsorientert
 • er initiativrik, engasjert og løsningsorientert
 • er god til å samarbeide med andre, men evner å jobbe selvstendig
 • er strukturert og effektiv

Vi tilbyr

 • en stilling som har direkte positiv innvirkning på ungdoms framtid
 • en spennende og faglig utviklende stilling for et viktig samfunnsoppdrag
 • en organisasjon som kjennetegnes av engasjement og høy faglighet
 • godt arbeidsmiljø med kvalifiserte medarbeidere
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling
 • ledig umiddelbart
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes (søker må ha førerkort klasse B)

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling innen fag- og yrkesopplæringsområdet og formidling av søkere til læreplass
 • rekruttere og godkjenne opplæringskontor og lærebedrifter innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer
 • informasjon, oppfølging, veiledning- og rådgivningsarbeid ovenfor bedrifter, lærlinger,
 • lærekandidater, praksiskandidater, prøvenemnder, skoler og andre samarbeidspartnere
 • utvikling av tjenester, kvalitet og gjennomføring av kompetanseaktiviteter i fagopplæringen
 • koordinering av nettverk
 • utarbeide og følge opp politiske saker
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høyskole- eller universitet med minimum bachelor (gjerne innenfor
 • pedagogikk, samfunnsfag, juridiske- eller administrative fag)
 • erfaring fra fag- og yrkesopplæringsområdet
 • innsikt i og eventuelt erfaring fra videregående opplæring
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • gode digitale ferdigheter
 • erfaring med saksbehandling er en fordel
 • erfaring fra privat og offentlig virksomhet

Ønskede egenskaper

 • åpen og tillitsskapende i møte med andre
 • strukturert og løsnings- og resultatorientert
 • evner å arbeide systematisk og målrettet
 • er engasjert og tar initiativ for å utvikle oppgaver videre
 • stor gjennomførings- og omstillingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Stillingsnivå: Rådgiver

Stillingstype: Fast stilling

Arbeidsområde: Administrativt

Hjemmekontorstatus: Ikke mulighet for hjemmekontor

Søknadsfrist: 13.08.2024

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Hamar

 

Kontaktpersoner:

 

Hjemmeside:

/www.innlandetfylke.no/

 

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar

 

Innlandet fylkeskommune Kompetanse og tannhelse

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/f9747c75-22c2-4118-972a-c13193edfc8a 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Jørn Olav Bekkelund
 • Tittel: Seksjonssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95 75 85 68

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

August 13, 2024