Lillesand havn 1 Foto Astrid Fosseli

 

Kommunepsykolog – 70 % vikariat

 

 

 

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Innbyggerne i Lillesand skal oppleve livsmestring, trygghet og fellesskap. Dette er viktige grunnpilarer for hvordan kommunen skal levere tjenester til kommunens innbyggere. Vi skal være en kommune med gode bo og oppvekstsvilkår for alle. Vi ønsker å være en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere som opplever mestring og utfører arbeid til nytte for innbyggerne. Dette er nøkkeloppgaver for kommunepsykologen i Lillesand kommune.

Kommunepsykologen har permisjon i deler av sin stilling, dette er et vikariat i denne permisjonen. Ansettelsen kan bli noe utvidet i forhold til en evt. utvidelse av permisjonen.

Stillingen skal arbeide tverrsektorielt, men er organisert plassert i enhet for helsefremmende tjenester, avdeling Barn, Unge og familier, og forankret i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

 • Søknadsfrist: 11.02.2024
 • Arbeidsgiver: Lillesand kommune
 • Sted: LILLESAND
 • Stillingstittel: Kommunepsykolog
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Vikariat
 • Stillingsprosent: 70
 • Webcruiter-ID: 4752418948
 • Sluttdato: 01.09.2024

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av barn/ungdom/voksne ved familiesenteret, helsestasjon, skole/barnehage
 • Bidra i prosjekter med utvikling av tjenesten, og bistå ved kliniske vurderinger ved Enhet for psykisk helse og rus
 • Kurs og veiledning
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet knyttet til kommunens utfordringsbilde
 • Samhandling med eksterne aktører

 

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjon:

 • Norsk autorisert psykolog
 • Gode norskferdigheter:

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Allsidig erfaring og relasjonskompetanse
 • Erfaring og kunnskap fra arbeid med barn, unge og familier
 • Erfaring og kunnskap fra arbeid med mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus
 • Interesse for tverrfaglig samhandling, folkehelse, helsefremming og forebygging innen alle aldersgrupper
 • Erfaring med, og trygg på å holde kurs og foredrag

 

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for mennesker
 • Du ønsker å utgjøre en forskjell
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Fleksibel, kreativ og nytenkende
 • System- og organisasjonsforståelse

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Et faglig sterkt arbeidsmiljø med verdiene åpenhet, respekt og humor
 • Bli en del av
 • Mulighet for kompetanseutvikling i tråd med enhetens kompetansebehov
 • Velferdsordninger som trening i arbeidstiden
 • Lønn etter tariffavtale iht. kapittel 5 ut fra kvalifikasjoner
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP, som uførepensjon, etterlattepensjon, bank, forsikring og spareprodukter

 

Østregate 2, 4790 LILLESAND, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Sverre Refsnes
Enhetsleder
 Telefon:91510954
E-post:[email protected]

Jarle Kræmer
Enhetsleder
 Telefon:99381305

Tora Eileen Grande
Avdelingsleder
 Telefon:94813775

 

 

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Del stillingen

Selskap

Lillesand kommune

Kontaktinfo

 • Jarle Kræmer
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 99381305
 • Tora Eileen Grande
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 94813775

Lokasjon

 • Lillesand

Søknadsfrist

Februar 11, 2024