Kommunepsykolog-vikariat

 

Lyngen kommune har ledig 100 % vikariat som kommunepsykolog til 31.12.24.

Lyngen kommune har to kommunepsykologer som vil samarbeide tett. Begge stillingene har hovedfokus på barn, ungdom og deres familier. Stillingen skal ha individ- og folkehelserettet fokus, og skal arbeide for å ivareta barns og ungdoms psykiske helse. Dette innebærer blant annet tverrfaglig samarbeid, kartlegging, behandling og rådgivning.

 • Psykologen er et lavterskeltilbud, og kan kontaktes direkte uten henvisning.
 • Stillingen er organisatorisk plassert innen Oppvekst og kultur.
 • Den som tilsettes må fremlegge politiattest.
 • Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver er varierte, og har sterkt fokus på forebygging og tidlig innsats.

Arbeidsoppgaver innebærer også

 • Fokus på lavterskel oppfølging av barn og unge og deres familier.
 • Veiledning i skoler og barnehager samt familiestøtte.
 • Stillingen vil inngå i kommunens psykososiale kriseteam.
 • Stillingen vil ha fokus på tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
 • Det er etablert et eget fagnettverk for kommunepsykologer i Nord Troms der du vil delta.

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søker offentlig godkjent psykolog/psykologspesialist som har kompetanse og/eller erfaring med: Tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid.

Vi søker deg som:

 • Er løsningsorientert, initiativrik og nytenkende
 • Har kompetanse/erfaring med veiledning
 • Har egnethet med hensyn til relasjonsarbeid og evne til faglig relasjon
 • Har evne og liker å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet, og som også
 • Har gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid og gruppeprosesser
 • Evner å strukturere og prioritere egen arbeidshverdag, og er fleksibel
 • Har grunnleggende IT-kunnskaper, og har forståelse for at dokumentasjon og kvalitetssikring er en del av arbeidet
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges

Søker har førerkort klasse B og disponerer egen bil

Vi tilbyr

 • Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting på kommunale vilkår og god pensjonsordning
 • Lyngen kommune ligger i tiltakssonen, noe som betyr lavere skatt, nedskriving av studielån og fritak for el-avgift
 • Vi er behjelpelig med bolig og gir muligheter for flyttegodtgjørelse mot bindingstid.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Spørsmål om stillingen

Anette Holst, kommunalsjef oppvekst og kultur

400 28 559

[email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 10. mars 2024

 

Arbeidsgiver Lyngen kommune

Kommune Lyngen

Omfang Heltid

Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

 

Om oss

Lyngen kommune er en kommune med ca. 2 800 innbyggere.

Kommunen er kjent for sin rolige fjord, Lyngenfjorden, og sine majestetiske fjell, Lyngsalpan.

Lyngen kommune ligger ca. 1,5 times biltur øst for regionens største by, Tromsø.

Lyngen kan by på et variert arbeidsmarked, et godt utviklet tjenestetilbud, levende lokalsamfunn og gode økonomiske virkemidler.

 

Del stillingen

Selskap

Lyngen kommune

Kontaktinfo

 • Anette Holst
 • Tittel: Kommunalsjef oppvekst og kultur
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 400 28 559

Lokasjon

 • Lyngseidet

Søknadsfrist

Mars 10, 2024