100% stilling som kommunelege II

 

Hattfjelldal kommune har ledig en 100% stilling som kommunelege II for snarlig tiltredelse

Generell informasjon:

 • Legekontoret har fellesliste med intern fastlege
 • Spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Godt utstyrt legekontor med bla. spirometri, 24 timers BT måling, holter, ultralyd mv.
 • Win-med journalsystem
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stabile helsesekretærer og sykepleier med høy kompetanse
 • I enhet for helsetjenester arbeider også helsesøster, jordmor, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent.
 • Kontoret har LIS 1 leger og tar imot legestudenter stadium III
 • Kommuneoverlegen er godkjent veileder for spesialiteten allmennmedisin
 • Interkommunalt vaktsamarbeide med nabokommunen Grane
 • Ambulanse er stasjonert i kommunen

Arbeidsoppgaver:

 • Kurativ virksomhet
 • Tilsynslege på sykeheimen
 • Stedfortreder til kommuneoverlegen
 • Pålagt deltagelse i legevakt
 • Delta i veiledning av turnusleger og studenter

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen
 • Norsk autorisasjon med full rekvisisjonsrett
 • Spesialist i allmennmedisin er ønskelig alternativt LIS 3 i spesialisering allmennmedisin
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner
 • God samarbeidsevne og kommunikasjon
 • Gode norsk kunnskaper/ skandinaviske, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeide
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Fast lønn etter avtale
 • Takst 15 x 2
 • Næringsdrivende under vakt
 • Pensjonsordning i KLP
 • Spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Behjelpelig med bolig

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til kommuneoverlege Britt B. Petersen på tlf. 75 18 48 70 eller på e-post: [email protected].

 

Søknad med cv sendes enten elektronisk via vår hjemmeside, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 02.02.2020.

 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Del stillingen

Selskap

Hattfjelldal kommune

Kategorier

kommunelegelege

Kontaktinfo

 • Britt B. Petersen
 • Tittel: Kommuneoverlege
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 75 18 48 70

Lokasjon

 • Hattfjelldal

Søknadsfrist

Februar 2, 2020