Notodden kommune

Seksjon for tekniske tjenester

Kommunalsjef

 

Spennende lederstilling innen kommunalområdet tekniske tjenester

Notodden kommune arbeider kontinuerlig med å forbedre tjeneste- og samfunnsutviklingen slik at Notodden kommune blir et best mulig sted å bo, arbeide og besøke. Du vil som leder av dette kommunalområdet spille en avgjørende rolle i mange av kommunens viktigste utviklingsprosjekter og for mange av kommunens grunnleggende tjenesteleveranser. Kommunen har høye ambisjoner for fagfeltene innen området som består eiendomsdrift, vedlikehold, renhold, vei og anlegg, vann og avløp og brann og redning.

Vi søker en trygg, utviklings- og løsningsorientert leder som evner å inspirere og motivere til effektiv drift og utvikling av fagområdene. Du vil i tillegg til å lede kommunalområdet også være en del av kommunens strategiske ledelse gjennom deltagelse i rådmannens ledergruppe. Du vil også være en del av lederforum i Notodden som er et faglig felleskap bestående av alle ledere i organisasjonen.

Som leder i Notodden kommune forventes det at du har gjennomføringskraft og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. I denne stillingen er det en fordel at du vil trives i samspillet internt i organisasjonen, men også i samspillet med politikere, næringslivet og innbyggere.

Det er viktig for oss at du kan etterleve og bidra til kommunens verdier «tillit, glede og samskaping».
Tillits- og mestringsbasert ledelse er virkemidler for lederskapet i kommunen. Vi tror det gir de beste resultater og et godt arbeidsmiljø.

Kommunalområdet du skal lede består av mange faglig dyktige ledere og medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Teknisk sjef vil få ansvar for;

 • overordnet strategisk ledelse innen fagområdene
 • lederstøtte til ledere innen ansvarsområdet
 • budsjettplanlegging og økonomistyring
 • dialog og samhandling med øvrige kommunalområder for å klarlegge brukerbehov
 • god samhandling med innbyggere og næringsliv
 • bidrag til kommunens strategiske utviklingsarbeid
 • politiske saksforberedelser og deltagelse i politiske møter
 • prosjektledelse i større samfunnsutviklingsprosjekter og gjennomføring av politiske vedtak.
 • organisasjonsutvikling, ledelse, planlegging og koordinering
 • forvaltning, personalansvar og resultatstyring

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en samfunnsengasjert person som har;

 • høyere relevant utdanning på master nivå, erfaring kan kompensere for utdannelseskrav
 • erfaring med budsjett og økonomistyring
 • ledererfaring og erfaring fra endringsprosesser
 • erfaring fra utvikling eller forbedringsprosesser
 • meget god skriftlig og muntlig fremstilling
 • har erfaring med å lede prosjekter
 • erfaring med bruk av IKT verktøy
 • førerkort klasse B

Seksjon for tekniske tjenester

 • erfaring fra en politisk styrt organisasjon i grensesnittet mellom politikk og administrasjon
 • dokumenterbare resultater fra tidligere arbeid

Personlige egenskaper

 • evne å bygge tillit og gode relasjoner
 • strukturert og effektiv
 • evne til å håndtere mange ulike saker samtidig
 • høy arbeidskapasitet
 • kreativ og løsningsorientert
 • positivt innstilt med godt humør
 • gode samarbeidsegenskaper
 • tydelig og trygg i lederrollen

Personlig egnethet vektlegges i utvelgelsen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende lederstilling med store muligheter for å skape resultater
 • et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • en stilling plassert i en strategisk ledergruppe som tar et helhetlig og felles ansvar for lokaldemokrati, tjenesteleveranser, tjeneste og samfunnsutvikling
 • mulighet for innflytelse på utvikling av kommunen som helhet så vel som utvikling av egne ansvarsområder
 • mange spennende faglige oppgaver i en kommune i en meget positiv utvikling
 • motiverte, dyktige og trivelige medarbeidere
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.

Link til søknadsskjema: Søk her

Om arbeidsgiveren

 • Arbeidsgiver: Notodden kommune Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Notodden ligger idyllisk til ved Heddalsvannet. Vi er Europas blueshovedstad og er på UNESCO’s verdensarvliste med bakgrunn i vår unike industrihistorie. Heddal stavkirke, som er Norges største, ligger i kommunen vår. Kommunen er sentralt plassert i Telemark og har et innovativt og fremtidsrettet næringsliv med gode etableringsmuligheter. Vi har universitet, sykehus og flyplass, og det er kort avstand til hovedstaden og andre byer i regionen. Innbyggertallet i Notodden er passert 13000 og vi ønsker nye innbyggere velkommen. Kommunen har attraktive boligområder og tilbyr gode oppvekstvilkår med et rikt utvalg av kultur- og aktivitetstilbud. Mulighetene er mange for flotte naturopplevelser i nærmiljøet året rundt. Vi søker dyktige og motiverte medarbeidere som vil være med på å videreutvikle Notodden kommune til det beste for innbyggerne.

Om stillingen

 • Stillingstittel: Kommunalsjef
 • Antall stillinger: 1
 • Prosent: 100 %
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig

Søk på jobben

 

Kontaktperson for stillingen

Per Sturla Wærnes
+47 90686669
[email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Notodden kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Notodden

Søknadsfrist

Februar 25, 2024