Gjemnes kommune

Gjemnes kommune

Kommunalsjef Oppvekst i Gjemnes kommune

 

Ønsker du en topplederstilling med mulighet til å påvirke og utvikle barn og unges oppvekstmiljø og læring i Gjemnes kommune?

Kommunalsjefen utøver den overordnede ledelsen innenfor oppvekstsektoren på vegne av kommunedirektøren. I dette ligger det også tett samarbeid med folkevalgte organer.

Som toppleder i kommunedirektørens ledergruppe, med kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef utvikling og drift, økonomisjef og assisterende kommunedirektør, bidrar også kommunalsjef for oppvekst i den strategiske ledelsen for hele kommunen. Sammen er vårt oppdrag å arbeide helhetlig med utvikling av kommunen og organisasjonen vår.

Kommunalsjef for oppvekst har ansvar for grunnskolen, barnehagene og voksenopplæringen. I ansvarsområdet ligger også barnevern og PPT som inngår i interkommunalt samarbeid med nabokommuner.

Gjemnes kommune er sentralt plassert midt mellom Molde og Kristiansund. Kommunen har ca 2700 innbyggere. Her er det kort vei til mange naturperler og gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon.

Kommunen har tre offentlige barnehager, en barne- og ungdomsskole, en barneskole og voksenopplæring som ligger under ansvaret til rektor ved barne- og ungdomsskolen.

Kommunens barne- og ungdomsskole er styrket med miljøterapeutisk personell som vernepleier og sosionomer.

Vi tilbyr bistand ved ønske om bosetting i kommunen og lån til gunstige betingelser gjennom avtale med husbanken.

Arbeidsoppgaver

Styre og lede skoler og barnehager, med faglig og økonomisk ansvar
Daglig lederstøtte, veiledning og utvikling av enhetsledere
Personalansvar for rektorer, barnehagestyrere, rådgiver og spesialpedagoger
Initiere utviklingsarbeid innenfor egen sektor med samarbeid mellom sektorens ulike fagområder
Ivareta sektorens myndighetsoppgaver
Sørge for medvirkning og god samhandling med aktuelle brukergrupper, tillitsvalgte og samarbeidspartnere, både utenfor og innad i egen organisasjon
Sørge for at saker som legges fram for politiske organer er forsvarlig utredet, og iverksette politiske vedtak for sektoren
Samarbeide med eksterne aktører lokalt, regionalt og nasjonalt
Organisasjonsutvikling og generelt utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

Relevant utdannelse på høgskole-/universitetsnivå med fagkrets innenfor pedagogikk. I tillegg har du gjerne videreutdanning innen ledelse, eller er motivert for videreutdanning innen ledelse
Erfaring fra ett eller flere av virksomhetens fagområder
Gode lederegenskaper med ledererfaring fortrinnsvis fra offentlig sektor, og gjerne fra strategisk toppledernivå
God økonomiforståelse og er god på økonomistyring
Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
Omstillingsdyktig

Personlige egenskaper

Vi ønsker en kommunalsjef som:

Er trygg, tydelig og synlig som leder – samt en leder som tør, vil og kan
Er en pådriver, er inkluderende, initiativrik og utviklingsorientert
Evner å innta et helhetsperspektiv lokalt, regionalt og sentralt
Evner å fange opp det som «rører» seg internt og eksternt innenfor fagområdet, og handler deretter
Evner å skape gode relasjoner og samarbeid med medarbeidere, tillitsvalgte, folkevalgte og innbyggere
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En spennende og krevende topplederstilling
Gode muligheter til å påvirke utviklingen i lokalsamfunnet og tjenestetilbudet i Gjemnes kommune
En dynamisk organisasjon med kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø
Stor variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidshverdagen
Lønn etter tariff og avtale
Offentlig pensjonsordning i KLP
Tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale

Kontaktpersoner

Inge Falstad, kommunedirektør

telefon 905 82 553

epost [email protected]

Svein Arild Eikemo, assisterende kommunedirektør

telefon 91 16 86 83

epost [email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Referansenummer: 24/251

Fylke: Møre og Romsdal

Søknadsfrist: 05.03.2024

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Gjemnes kommune

 

Hjemmeside:

 
Adresse:

Nordmørsvegen 24 6631 Batnfjordsøra

 

Om kommunen

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre sentralt plassert midt mellom Kristiansund og Molde i Møre og Romsdal. Gjemnes har ca. 2600 innbyggere og et areal på ca. 381 km2. Kommunesenteret ligger i tettstedet Batnfjordsøra hvor Batnfjord skule befinner seg. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider. Vi har godt arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten.

Batnfjord skule er grunnskole og voksenopplæring med 44 ansatte. Barne- og ungdomsskolen har ca. 230 elever og voksenopplæringa har ca 50 elever. Høsten 2021 ble skolen renovert og påbygd. Vår visjon er: «Vi lar flammen brenne!» Vi ønsker å være en skole som bidrar til å gi elevene godt selvbilde, elever som er trygge i samhandling med andre, elever som er reflekterte med kompetanse og lyst til videre utdanningsløp. Vi er del av Oppvekstnettverk Nordmøre og er underveis i læringsløype om inkluderende praksis og spesialundervisning med fokus på matematikk. Vi er del av prosjekt innen programmering, inkluderende skolehverdag og læring i friluft. Opplæringsmålet er bokmål.

 

Del stillingen

Selskap

Gjemnes kommune

Kontaktinfo

  • Inge Falstad,
  • Tittel: Kommunedirektør
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: telefon 905 82 553
  • Svein Arild Eikemo
  • Tittel: Assisterende kommunedirektør
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: telefon 91 16 86 83

Lokasjon

  • Gjemnes

Søknadsfrist

Mars 15, 2024