KOMMUNALSJEF 100 % FAST STILLING – HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN

 

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.

Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken

Hvem er du?

Helse og omsorgstjenesten vår er under stor omstilling, og vi ser nå etter en ny kommunalsjef som ønsker å bidra inn i utviklingen av tjenestene våre. Vi ser etter deg som er god på inkluderende og tydelig ledelse, og som brenner for å utvikle kommunens tjenester innen helse og omsorg til det beste for innbyggerne i Røyrvik. Du må ha evne til å lede fagledere og ansatte, se helheter og identifisere sammenhenger. Det forventes også at du gjør deg kjent med fagområdene på et slikt nivå at du evner å styre.

Det er en forutsetning at du har god økonomiforståelse. Du motiveres av resultater i jobben du og medarbeiderne dine gjør, og ser det som naturlig at dere bidrar på tvers i organisasjonen.

Du er komfortabel med å stå foran større forsamlinger, og innehar skriftlige ferdigheter til å legge fram politiske saker. Har du erfaring fra strategisk ledernivå vil det være en styrke.

Organisasjonen er i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Er du i tillegg mann oppfordrer vi spesielt deg til å søke. Er du glad i friluftsliv og engasjert i et aktivt kulturliv, da bør du lese videre.

Om arbeidsgiveren

Med vel 450 innbyggere er Røyrvik kommune den minste kommunen i Trøndelag målt i folketall, men har et stort geografisk område med plass til enda flere.
Vi har et rikt kulturliv, hvor frivilligheten står sterkt og vi har gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.
Sørsamisk kultur og næringsutøvelse er en viktig ressurs for Røyrvik som lokalsamfunn, og reindrift utgjør den største primærnæringen i kommunen. Vi har vært forvaltningskommune for samisk språk siden 2013.

Røyrvik kommune er en omstillingskommune, hvor vi har store ambisjoner for næringsutvikling og bolyst. Vi er også vertskapskommune for flere fritidsinnbyggere.
Vi samarbeider med flere av våre nabokommuner og bygger kompetanse og fagmiljø på tvers av kommunegrenser.
Vi vil til enhver tid ha fokus på å fornye, forenkle og forbedre tjenesten til innbyggerne. Som et ledd i dette er vi i gang med leder og organisasjonsutviklingsprosjekt for å nå disse målene og for å kunne være rigget til å levere de beste tjenestene for våre innbyggere.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En stilling med stor innflytelse og utviklingsmuligheter
 • En sentral rolle i utvikling av kommunen vår
 • Et godt tilrettelagt fritidstilbud

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, minimum bachelornivå
 • Ønskelig med formell lederkompetanse, men bred erfaring kan kompensere for dette
 • Gode kvalifikasjoner på økonomi, administrasjon og ledelse
 • Erfaring fra tjenesteområde er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra prosess- og prosjektledelse
 • God forståelse av planprosesser og medvirkning, både internt og eksternt
 • God digital forståelse
 • Kreativ med tanke på å samordne aktiviteter til en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt daglig arbeidsmiljø
 • Tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt.
 • Betydelig innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/administrasjon. God rolleforståelse

Personlige egenskaper:

 • Lagbygger
 • God på personalpolitikk
 • Evne til å skape gode relasjoner både eksternt og internt
 • Motiverende og inkluderende med godt blikk for flerfaglig samarbeid
 • Effektiv, stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsevner
 • Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig og målrettet

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Du rapporterer direkte til kommunedirektøren
 • Som kommunalsjef får du en sentral rolle i utvikling av kommunen vår, og du vil inngå som en av tre kommunalsjefer i kommunedirektørens ledergruppe. 
 • Oppfølgingsansvar for ledere i virksomheten
 • Personalansvar
 • Oppfølging av interkommunale tjenester innen fagområdet
 • Ansvar for oppfølging av organisasjonsutviklingsprosjekt i avdelingen
 • Saksbehandler for politisk organ
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Sikre økonomistyring og at ressurser utnyttes best mulig
 • Riktig kapasitet og nivå på tjenester innenfor eget virksomhetsområde
 • Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god intern kontroll
 • Lokal identitet med nærhet til basistjenestene
 • Etablering av nettverk og utvikling av eksterne relasjoner og samarbeid, for eksempel med andre kommuner, utdanningsinstitusjoner, sykehus og andre

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes:
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.Royrvik.kommune.no   

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakter:

Ellinor Jåma, kommunedirektør tlf.: 916 13 460, e-post  [email protected]   
Nina Øie Devik, kommunalsjef tlf.: 481 18 095, e-post   [email protected]

 

Søknadsfrist: 18.02.22

 

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

 

 

Del stillingen

Selskap

Røyrvik kommune

Kontaktinfo

 • Ellinor Jåma
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf.: 916 13 460

Lokasjon

 • Limingen

Søknadsfrist

Februar 18, 2022