Kombinert kirketjener/gravplassarbeider 100%

 

Lier Kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/gravplassarbeider i 100 % fast stilling.

Lier kommune har ca 26 000 innbyggere, ligger mellom Oslo og Drammen og hører inn under Tunsberg bispedømme. I Lier er det fire menigheter Frogner – Tranby – Sylling – Sjåstad, seks kirker og fire gravplasser. Fellesrådet har 20 ansatte som utgjør 15,5 årsverk og forvalter et driftsbudsjett på rundt 16 MNOK og et investeringsbudsjett på rundt 8 MNOK kr. Se nærmere www. kirken.no/lier

Stillingen omfatter bl.a. å være med på klargjøring av kirkene til gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger og kulturarrangementer. Tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, herunder brannforebyggende arbeid, samt inventar og kirkebygninger. Klargjøring og gjennomføring av begravelser og bisettelser vil være en sentral del, ved siden av stell og ansvar for at gravplassene bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Kirketjener/gravplassarbeider er 1. linjen for besøkende på gravplassen, og det forventes at du betjener kirkens og gravplassenes besøkende på en serviceinnstilt måte. Det må påregnes arbeid i helger og høytider. Stillingen er svært variert og krever stor grad av fleksibilitet hos stillingsinnehaver. Videre kreves det at man følger de lover og regler som gjelder for arbeidsområdet man utøver tjeneste i.

Søknadsfrist: 21.02.2022

Arbeidsgiver: Lier Kirkelige fellesråd

Sted: Lier

Stillingstittel: Kombinert kirketjener/gravplassarbeider 100%

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4477686693

Ønskede kvalifikasjoner:

Gjennomført kirketjenerskolen, eventuelt forplikte seg til å ta den innen 3 år.
Alt. ha en fagutdannelse (innenfor grøntanlegg/gartner, elektriker, rørlegger, ingeniør e.l). Eventuelt kan dokumentert erfaring kompensere for formell utdannelse.
Sertifikat (BE) på personbil og tilhenger og sertifikat på lastebil-C1E.
Maskinførerbevis på gravemaskin, hjullaster og dumper og helst sertifikat på bruk av motorsag og lift.
Arbeidserfaring fra kirke og gravplass.
Gode sosiale antenner. Du skal kunne omgås alle slags mennesker og religioner. Du skal få folk med deg og du skal samhandle både med eksterne leverandører og interne medarbeidere.

Ønskede personlige egenskaper:

Har evne til å arbeide selvstendig og i team.
Er trygg, fremoverlent, omgjengelig, fleksibel og serviceorientert.
Liker å jobbe i helger, kvelder og høytider, med 35,5 t pr uke-turnus.
Er positiv – folk blir glad for å snakke med deg.
Er komfortabel med å bruke PC/mobil og andre digitale verktøy.
Har evne og vilje til å profilere kirken og kan identifisere deg med dens verdier
Både snakker og skriver godt norsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Om du mener dette er DEG, send oss din søknad – samt CV!

Lier kirkelige fellesråd tilbyr:

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk i kirkelig sektor.
Pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid.
Utfordrende og varierte oppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling.

Annet:

Tilsetting skjer med Lier kirkelige fellesråd som arbeidsgiver.
Arbeid på kveld, helg og høytider må påregnes.
Søkere må være medlem av Den norske kirke.
Den som ansettes må disponere bil.
Godkjent politiattest leveres ved ansettelse, jfr. trossamfunnsloven § 20.
Flyttetilskudd etter nærmere avtale.

 

Søknadsfrist 21.02.2022

 

Tiltredelse etter avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kirkeverge Mette Sønsteby tlf. 48289588 eller arbeidsleder Henrik Aasland tlf. 932 88 788.

 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på vår hjemmeside
www.kirken.no/lier eller via denne lenken.

 

Klokkersvingen 1, 3403 Lier, Norge

 

Kontaktinformasjon

Mette Sønsteby, Kirkeverge
482 89 588

Henrik Aasland, arbeidsleder
932 88 788

 

Del stillingen

Selskap

Lier kirkelige fellesråd

Lenke til firma

https://kirken.no/lier/

Kontaktinfo

  • Mette Sønsteby
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 482 89 588
  • Henrik Aasland
  • Tittel: Arbeidsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 932 88 788

Lokasjon

  • Lier

Søknadsfrist

Februar 21, 2022