Faglærar i kjemiprosess- og laboratoriefag

KNA – Avd. EL/TIP, Vestland fylkeskommune
Fast
Webcruiter-ID: 4682616188
Isdalstø

Søknadsfrist: 30.07.2023

 

Faglærar teknologi- og industrifag
KNA – Avd. EL/TIP, Vestland fylkeskommune
Fast
Webcruiter-ID: 4683329311
Isdalstø

Søknadsfrist: 30.07.2023

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Rune Nesse
  • Tittel: Avdelingsleiar
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 951 55 288

Lokasjon

  • Isdalstø

Søknadsfrist

Juli 30, 2023