Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) søker klinikksjef

 

TkNN søker etter en tydelig og engasjert klinikksjef som kan være med å utvikle kompetansesenteret videre. Målsettingen er at institusjonen skal være Norges ledende kompetansesenter og ta medansvar for at tannhelsetjenesten i Nord-Norge utvikler seg til å bli blant de beste i landet.

TkNN søker en klinikksjef som er opptatt av å bygge gode relasjoner, er utviklings- og løsningsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Den som blir tilsatt i stillingen må mestre både styring og lederskap. I lederskap legger vi at leder må kunne kommunisere mål, verdier og strategier, samt frigjøre energi ved å inspirere, støtte, utfordre og skape muligheter.

Det er ønskelig med bred erfaring fra tannhelsetjenesten samt ledererfaring. Klinikksjef vil samarbeide tett med leder, klinikkoordinator og fagkoordinatorer.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

Daglig drift av klinikken
Personalansvar, sykefraværsoppfølging og oppfølging av ansatte
Legge til rette for god pasientbehandling gjennom innovasjon og utvikling
Fremme godt arbeidsmiljø
Være en brobygger mellom fagområder og yrkesgrupper
Behandle pasientspørsmål inkludert søknader om nødvendig tannbehandling og klagesaker
Mulighet for pasientbehandling

Bakgrunn/Erfaring

Autorisasjon og erfaring som tannlege
Ledererfaring og lederkompetanse
Erfaring fra drift av tannklinikk
Kulturforståelse og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø
Gode IKT-ferdigheter
Søker må beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

En hyggelig, allsidig og moderne arbeidsplass
Lønn etter avtale
Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
Vi er IA-bedrift
Tiltredelse etter avtale.
Søknaden skal inneholde

Søknadsbrev og CV

Vitnemål, attester
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem EasyCruit
Søknadsfrist og andre opplysninger

 

Søknadsfrist: 6. desember 2021

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a.
Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf. offentlighetsloven §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Fylke: Troms og Finnmark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 06.12.2021

 

Arbeidssted: Tannbygget

 

Kontaktpersoner:

Marit Eidissen

mob: +47 410 11 140

 

Hjemmeside:
www.tffk.no
Adresse: Sonjatunveien 21 9151 Storslett

Troms og Finnmark fylkeskommune Tannhelse

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord – Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.
Våre naboland Sverige, Finland og Russland er gode samarbeidspartner i ulike samarbeidsprosjekter. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.
Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no

Del stillingen

Selskap

Troms fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

  • Marit Eidissen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 410 11 140

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Desember 6, 2021