Våler kirke - Våler i Solør

 

Våler kirkelige fellesråd, Våler i Solør, Hamar bispedømme søker:

KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER

 

Våler kommune i Solør er en trivelig bygdekommune med et rikt kulturliv, flott natur og ca.3800 innbyggere. Kommunen ligger i Hedmark fylke, og består av to kirkesokn med to kirker og en kirkesal. Den lokale kirkestab består av kantor, kirketjener, daglig leder-menighet, kirkeverge, og sokneprest.

Våler kirkelige fellesråd har ledig 50 % stilling som kirkeverge/daglig leder.

Kirkevergen er daglig leder av fellesrådets virksomhet. Dette innebærer bl.a. ledelse og ansvar for rådets virksomhet i henhold til lover, forskrifter og vedtak i kirkelige organer og innenfor de økonomiske rammene som bevilges av Våler kommune.

 

Søknadsfrist: 15.11.2022

 

Send søknad til: [email protected]

Om stillingen

Antall stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Prosent: 50 %
Heltid/deltid: Deltid
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: Etter avtale

Kontaktperson for stillingen

Marit Kilen, kirkeverge
Telefon: 62 42 40 95
Epost: [email protected]

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for planarbeid, kostnadskontroll, budsjett og økonomistyring
 • Saksforberedelse til kirkelig fellesråd og oppfølging av vedtak
 • Personalansvar for fellesrådets ansatte
 • Ansvar for bygg- og eiendomsforvaltning, herunder internkontroll og HMS-arbeidet
 • Ivareta relasjonen til Våler kommune

Søker bør ha:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning innen ledelse/administrasjon og økonomi.
 • Særskilt praksis kan kompensere for manglende utdanning
 • God kunnskap om kirkelig forvaltning/virksomhet og økonomistyring
 • God kunnskap om IT som verktøy
 • Gode lederegenskaper og evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Det vil bli lagt vekt på engasjement, samarbeidsevne og personlig egnethet.

Vi tilbyr den rette leder:

 • 50% fast stilling
 • En utfordrende og variert lederstilling
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og KA’s avtaleverk.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirkekontoret,

tlf. 62424095 / 62424091

eller e-post: [email protected]

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Våler Kirkelige Fellesråd
Adresse: Vålgutua 199, 2436 Våler i Solør
Hjemmeside:  https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/vaalerisolor/

 

Del stillingen

Selskap

Våler Kirkelige Fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Våler I Solør

Søknadsfrist

November 15, 2022