Kirkeverge / daglig leder i Rindal

 

Ledig 50 % fast stilling som kirkeverge/daglig leder i Rindal fra 1. oktober 2023

Rindal kommune ligger i Trøndelag fylke, ca 1,5 time fra Trondheim. Bygda ligger ved foten av Trollheimen og har fine muligheter til et aktivt friluftsliv. I kommunen bor det omkring 2.000 innbyggere.

Kirkevergen er daglig leder i kirkelig fellesråd. Fellesrådet er kirkens valgte organ på kommunenivå.

Kirkekontoret ligger i sentrum av kommunen.

Staben består foruten kirkevergen av sokneprest, kantor og organist, trosopplærer, kontorsekretær og kirketjenere/kirkegårdsarbeider/ renholdsarbeider.

Soknet har to kirker og to kirkegårder, samt ett menighetshus.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

Kirkevergen er daglig leder for virksomheten til fellesrådet. Dette innebærer bl.a.:

 • Personalledelse og arbeidsgiveransvar for ansatte.
 • Ansvar for økonomi og budsjett.
 • Planlegging og tilrettelegging av kirkelig virksomhet.
 • Sekretær og saksbehandler for soknerådet og ha ansvar for oppfølging av vedtak.
 • Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder
 • Leder av gravferdsforvaltningen i kommunen.
 • Rapportering til det offentlige.
 • Opprettholde kontakt med kommunen og elles være en synlig representant utad.
 • Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen ledelse, administrasjon, økonomi eller offentlig forvaltning. Annen utdanning kan også være aktuell.
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.

 

Det er en fordel å ha

 • Kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvaltning. Opplæring vil bli gitt.
 • Kunnskap om forvaltning av kirkebygg, herunder vedlikehold av verneverdige bygg. Opplæring vil bli gitt.

 

Du må være medlem av Den norske kirke.

Du må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

 

Personlige egenskaper
Som kirkeverge må du ha gode lederegenskaper og være flink til å organisere og administrere.

Det er også viktig å være løsningsorientert i en hverdag der du møter utfordringer av ulik art.

Du er tillitvekkende, god i møte med folk og en relasjonsbygger.

Du er fleksibel og allsidig.
Erfaring fra kirkelig arbeid er en fordel.

Vi tilbyr:

En spennende og meningsfylt stilling med konkurransedyktige betingelser i en kompetent organisasjon.
Pensjonsordning i KLP.

Har du spørsmål om stillingen?
Ring fellesrådsleder Arnhild Foseide Fagerholt på mobilnummer 481 59 206

Søknad med CV sendes: [email protected]
eller Rindal sokn, Postboks 111, 6659 Rindal

Søknadsfrist 24.august.

 

Søk på jobben

Del stillingen

Selskap

Rindal Sokn

Kontaktinfo

 • Arnhild Foseide Fagerholt
 • Tittel: Fellesrådsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 481 59 206

Lokasjon

 • Rindal

Søknadsfrist

August 24, 2023