Nidarosdomen - Severdigheter - Visit Trondheim

 

Kirketjener i Nidaros domkirkes sokn 50% fast

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Nidaros domkirkes sokn har to kirker: Bykirka Vår Frue og Nidaros domkirke som er menighetskirke, bispedømmets hovedkirke og Norges nasjonalhelligdom med et omfattende og tradisjonsrikt gudstjeneste- og musikkliv.
I Nidaros domkirke feires høymesse og kveldsmesse hver søndag og orgelmeditasjoner hver lørdag. Det er jevnlig konserter og kulturarrangement, vielser og dåpsgudstjenester, det er gudstjenester på alle helligdager, samt av og til begravelser.

I Vår Frue driver Kirkens Bymisjon Åpen kirke, her er konserter, enkelte gudstjenester, vielser og begravelser.

Kirketjener betjener begge kirkene og ivaretar sikkerhets- og brannvernledelse, samt praktisk tilrettelegging før og under alle arrangement.

Arbeidsoppgaver

Tilrettelegging og deltakelse i gjennomføring av gudstjenester, vielser, gravferd og
andre kirkelige handlinger, samt ulike konserter og arrangement
Sikkerhets- og beredskapsledelse, herunder brannvernledelse under alle typer arrangement i kirkene
Teknisk ansvarlig for gjennomføringen av arrangement, herunder styring av lyd og lys
Løpende ettersyn, rydding og klargjøring av kirken
Det må påregnes arbeid på ettermiddag, kveld, helger og i høytider

Kvalifikasjoner

Relevant realkompetanse innen innen lyd- og lysteknikk
Fagbrev eller bachelor innen relevant fagområde er ønskelig
Praktiske ferdigheter og erfaring fra arbeid i kirken vil bli vektlagt
Utdanning/erfaring fra brann- og sikkerhetsarbeid tillegges vekt
Beherske norsk muntlig og skriftlig, gjerne også engelsk
Grunnleggende datakunnskaper
Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

Personlige egenskaper

God ordenssans og like å legge til rette for andre
Gode kommunikasjonsevner og evne til å beholde roen i utfordrende situasjoner
Evne å arbeide selvstendig, ansvarsbevisst og i godt samspill med andre
Teknisk og praktisk innsikt, evne å ta i et tak og «se» hva som må gjøre
Omgjengelig, fleksibel, sosial, utadrettet og tillitsskapende

Vi tilbyr

Lønn og -betingelser etter gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke
Offentlig pensjonsordning
Godt arbeidsfellesskap og varierte og selvstendige arbeidsoppgaver i Norges nasjonalhelligdom og bykirka Vår Frue.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 20.12.2022

 

Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Kirketjener ved Nidaros domkirke 50% fast
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Deltid
Stillingsprosent: 50
Webcruiter-ID: 4589416347

 

Kontaktinformasjon

Gunn Oline Karlsaune, Daglig leder NDVF menighet
926 60 295

Kongsgårdsgata 2, 7013 Trondheim, Norge

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kontaktinfo

  • Gunn Oline Karlsaune
  • Tittel: Daglig leder NDVF menighet
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 926 60 295

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Desember 12, 2022