Sandefjord kirkelige fellesråd

 

 

 • Arbeidsgiver: Sandefjord kirkelige fellesråd
 • Stillingstittel: Kirketjener i Sandefjord Kirke 100% samt Stokkes kirker 20%
 • Frist: 10.09.2023
 • Ansettelsesform: Fast

 

Det er ledig 100 % fast stilling som kirketjener i Sandefjord kirkelige fellesråd med særskilt arbeidssted i Sandefjord kirke. Ved behov må det påberegnes arbeid i øvrige kirker i fellesrådsområde.

Det er også ledig en 20% fast stilling som kirketjener i Stokkes menigheter; Stokke, Skjee og Arnadal kirke.

Viktig at du spesifiserer hvilken stilling du søker på.

 

Hovedoppgaver

 • Tilrettelegge og delta i gjennomføring av gudstjenester, vielser, gravferder samt ved konserter og andre arrangementer etter avtale.
 • Alminnelig ettersyn, renhold og vedlikehold i Kirken med inventar og utstyr.
 • Delta på stabsmøter.
 • Stedlig brann- og HMS ansvar.
 • Gjennomføre fastlagt tilsyn og internkontroller.
 • Sørge for at forbruksvarer og nødvendig utstyr er tilgjengelig.
 • Løpende ettersyn og rydding av lokaler og uteområder samt forefallende vedlikehold.
 • Opplæring og oppfølging av kirketjenervikar og frivillige.

 

Kvalifikasjoner

 • Kirketjenererfaring eller tilsvarende erfaring fra praktisk arbeid.
 • Fortrolig med lydutstyr, tekniske hjelpemidler og kunne bruke nødvendige digitale arbeidsverktøy.
 • Ta ansvar for oppfølging av brannvern- og HMS rutiner
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å utføre arbeidsoppgaver på en allsidig og selvstendig måte.
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert, ryddig og fleksibel.
 • Trives med å ha det travelt i perioder.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kirketjener har en viktig rolle i staben. Som kirketjener må du like å møte mennesker i ulike livssituasjoner og sammenhenger. Du skal ivareta ansvar for kirkerom, inventar og utstyr, samt sørge for at leietakere for arrangementer overholder retningslinjer for bruk av kirken.

God orden i og omkring kirkebygget er viktig.

Det må påberegnes kvelds- og helgearbeid, med en frihelg pr måned. dette omfatter gudstjenester på søndager og helligdager, samt vielser som normalt finner sted på lørdager. Arbeid i kirkens høytider, jul, påske og pinse er inkludert i dette.

 

Vi tilbyr

 • En spennende, variert og selvstendig stilling.
 • Godt kollegafellesskap med regelmessige stabsmøter.
 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
 • Pensjonsordning i KLP (2%trekk av brutto lønn)

 

Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.

Den som tilsettes må ha førerkort Kl B og disponere egen bil.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Trossamfunnsloven § 20.

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste og søkere bes bekrefte samtykke i sin søknad til å stå på denne.

 

Om arbeidsgiveren

Sandefjord kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for 10 sokn, har ansvar for drift og vedlikehold av 10 kirker og er arbeidsgiver for 34 ansatte. Medarbeiderne er organisert i staber som jobber for en eller flere menigheter.

Sandefjord menighet har ca. 9600 medlemmer. Sandefjord kirke er byens kunst og kulturkirke der organisasjonen Musikk i Sandefjord kirke (MiSK) driver et utstrakt kulturelt arbeid. Dette er en viktig del også av menighetens særpreg. Sandefjord menighet og MiSK samarbeider kreativt for å utvikle kunst- og kulturkirken som et levende kirkerom for gudstjenester og konserter med kunst- og musikkuttrykk av stor bredde og høy kvalitet. Menigheten og MiSK har til sammen 8 ansatte og en rekke frivillige medarbeidere.
Det er også lang tradisjon for samarbeid mellom menighetene i Sandefjord.

I Stokkes menigheter er det 3 soknekirker, med til sammen 1,15 årsverk som kirketjener. Den som ansettes vil i hovedsak dekke opp frihelger/ferier for hovedkirketjener samt bistå ved høytidene.

 

 • Sektor: Organisasjoner
 • Antall stillinger: 2
 • Sted: 3210 Sandefjord
 • Bransje: Kirke og menighet
 • Stillingsfunksjon: Brannvern, Driftsoperatør/vaktmester, Foto, lyd og lys
 • Arbeidsspråk: Norsk

 

Spørsmål om stillingen

Kjell Atle Kjønnø
Hr og Eiendomssjef
92 02 65 80

 

 

Søk her

 

 

Hjemmeside

 

3210 Sandefjord

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kirkelige fellesråd

Kategorier

kirkekirketjener

Kontaktinfo

 • Kjell Atle Kjønnø
 • Tittel: Hr og Eiendomssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 92 02 65 80

Lokasjon

 • Sandefjord

Søknadsfrist

September 10, 2023