Ledig stilling som kirkemusiker/trosopplærer i 75% stilling Bindal sokn

 

Bindal sokn, Terråk

Bindal menighet er en ettsokns kommune helt sør i Nordland i Sør-Hålogaland bispedømme. Vi har nå ledig en 75% stilling som kirkemusiker (60%) og trosopplærer (15%). Soknet har om lag 40 gudstjenester i året fordelt på Vassås og Solstad kirker, og med ansvar for 6 gravplasser. Kirkekontoret ligger sentralt til i rådhuset på Terråk. Bindal kommune er en jord- og skogbrukskommune med ca. 1400 innbyggere. Her er det mye fin natur og flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, sommer som vinter!

Vi oppfordrer søkere som bare ønsker å søke på organiststillingen (60%) eller trosopplæringsstillingen (15%) om å gjøre dette. Det må da presiseres tydelig i søknaden hva det søkes på. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Arbeidsoppgaver kirkemusiker:

· Planlegge og gjennomføre gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i samarbeid med sokneprest og andre involverte.

· Videreutvikle og styrke menighetens musikktilbud. Være en del av menighetens kirkemusikalske råd.

· Medvirke på konfirmantarbeid og trosopplæringstiltak.

· Delta på institusjonsgudstjenester og -andakter.

· Ansvar for tilsyn og vedlikehold av orgel og øvrige instrumenter

· Andre arbeidsoppgaver og administrativt arbeid etter behov.

Arbeidsoppgaver trosopplærer:

· Delta i utvikling og gjennomføring av menighetens trosopplæringsplan. Være en del av menighetens trosopplæringsutvalg.

· Det er ønskelig med en satsning på barnekor, men andre tiltak kan også vurderes ut fra søkers kvalifikasjoner.

· Administrativt arbeid inkludert rapportering, søknadsarbeid m.v.

Kvalifikasjoner:

· For kirkemusikerstillingen:

Kantorutdanning eller annen relevant utdanning innen musikk/kirkemusikk. Dersom det ikke oppnås søkere jf. ovennevnte kvalifikasjonskrav, kan søkere med annen relevant utdanning og praksis tilsettes som organist.

· For trosopplærerstillingen:

Ønskelig med utdanning innen kristendomskunnskap, pedagogikk, diakoni eller annen relevant utdanning

For begge stillingene:

· Medlemskap i Den norske kirke.

· Norskkunnskaper muntlig og skriftlig

· Førerkort klasse B. Søker må disponere egen bil.

· Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest.

· Søker som har vitnemål og attester fra utenlandsk institusjon, må ha disse oversatt til norsk.

Personlige egenskaper:

· Evne til å bygge gode relasjoner og fellesskap, ha gode kommunikasjonsferdigheter

· Kunne jobbe godt både selvstendig og sammen med andre

· Være fleksibel, løsningsorientert og jobbe for å fremme kirkens plass i lokalsamfunnet

· Liker å sette deg inn i nye ting og benytter relevante digitale verktøy

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Søkere kan bli innkalt til prøvespilling.

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området.

Stillingen medfører medlemskap og pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Marte Breisjøberg, tlf. 917 05 461, eller e-post [email protected]

Søknad med CV sendes til Bindal kirkekontor, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller e-post [email protected]

 

Søknadsfrist: 10.02.2022

 

Send søknad til: [email protected]

Om stillingen

Stillingstittel: Kirkemusiker/trosopplærer

Sted: Oldervikveien 5, 7980 Terråk

Ansettelsesform: Fast

Prosent: 75 %

Heltid/deltid: Deltid

Antall stillinger: 1

Arbeidsdager: Ukedager Lørdag Søndag

Arbeidstid: Dagtid Kveld

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Bindal sokn

Adresse: Oldervikveien 5, 7980 Terråk

Hjemmeside:
https://www.bindal.kommune.no/kirken/

Facebook:
https://www.facebook.com/bindalmenighet

 

Bindal menighet er en ettsokns kommune helt sør i Nordland i Sør-Hålogaland bispedømme. Vi har nå ledig en 75% stilling som kirkemusiker (60%) og trosopplærer (15%). Soknet har om lag 40 gudstjenester i året fordelt på Vassås og Solstad kirker, og med ansvar for 6 gravplasser. Kirkekontoret ligger sentralt til i rådhuset på Terråk. Bindal kommune er en jord- og skogbrukskommune med ca. 1400 innbyggere. Her er det mye fin natur og flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, sommer som vinter!

 

Del stillingen

Selskap

Bindal sokn

Kontaktinfo

  • Marte Breisjøberg
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefon: 91705461

Lokasjon

  • Terråk

Søknadsfrist

Februar 10, 2022