Kirkemusiker 80% andre gangs utlysing

 

AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve «det gode liv» sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell.

Staben består av kirkeverge, ass kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 7 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, menighetspedagog, 3 trosopplærere, 2 menighetssekretærer, diakonimedarbeider, diakon, miljøarbeider og 4 prester. Staben er fordelt på kontorer i Aurskog, Løken og Bjørkelangen.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig 80% fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker. For tiden er tjenestested Setskog og Bjørkelangen sokn.

I Setskog er det SFO-kor, som ledes av kantor i samarbeid med trosopplærer.

I Bjørkelangen er det Knøttekor, som ledes av kantor i samarbeid med trosopplærer, <<Syng med oss for alle>>-kor i samarbeid med aktivitetskoordinator på Myrvang bolig, avlastning og aktivitetshus for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har også hatt et prosjektgospelkor, og vi ønsker å fortsette med noe liknende.

Kulturskolen ligger like ved Bjørkelangen kirke. Det er et aktivt musikkliv i området med mange gode musikere som gjerne blir med på gudstjenester og annet i kirkene våre.

Arbeidsoppgaver:

• Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest og andre involverte.

• Medvirke i kirke-/skolesamarbeid, institusjonsarbeid og trosopplæring

• Spille til andakter, konfirmasjonssamlinger o.l.

• Planlegge og gjennomføre korarbeid og konsertvirksomhet, og andre arrangementer i samarbeid med kollegaer, frivillige og menighetsråd.

• Ansvar for kirkenes instrumenter

Kvalifikasjoner:

• Kantorutdanning jf utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer.

• Annen relevant utdanning blir vurdert.

• Trives med arbeid blant barn og unge

• Allsidig i musikalske uttrykksformer

• Beherske orgel, piano og sang

• Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

• Du er engasjert, kreativ, og ønsker å bidra til å videreutvikle det musikalske arbeidet i
menighetene.

• Jobbe med barn i alle aldersgrupper og funksjonshemmede.

• Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert

• Du er positiv, initiativrik og nytenkende

• Du må være kontaktskapende og relasjonsbyggende

• Du er fleksibel og løsningsorienter

• Personlige egnethet og evnen til samarbeid vil bli særlig vektlagt

Annet

• Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.

• Tilfredsstillende politiattest må fremlegges, jf trossamfunnslovens §20.

• Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

• Det er avstander å kjøre innen kommunen.

• Må disponere egen bil.

Vi tilbyr

• Engasjerte og faglig dyktige kollegaer.

• Kontorplass på Bjørkelangen kirkekontor.

• Fleksibel arbeidstid.

• Spennende, givende og allsidige arbeidsoppgaver.

• Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor KA’s hovedtariffavtale

• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Det blir lagt opp til prøvespill i Bjørkelangen kirke i forbindelse med intervju til stillingen.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Jan Boutera

Søknad med CV sendes:

Aurskog-Høland kirkelig fellesråd

Østre Blixrud vei 7

1940 Bjørkelangen

eller per e-post til: [email protected] Tlf: 47978421/22

 

Søknadsfrist frist 12 sep 2021

Om stillingen

Stillingstittel: Organist / Kirkemusikker

Sted: Østre Blixrud vei 7, 1940 Bjørkelangen, Aurskog-Høland

Ansettelsesform: Fast

Prosent: 80 %

Heltid/deltid: Deltid

Antall stillinger: 1

Arbeidsdager: Ukedager Søndag Lørdag

Arbeidstid: Kveld

Oppstart: Etter avtale

Hjemmeside:
https://aurskog-holand.kirken.no

 

 

Del stillingen

Selskap

Aurskog-høland Kirkelig Fellesråd

Kontaktinfo

  • Jan Boutera
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 91185881

Lokasjon

  • Bjørkelangen
  • Setskog

Søknadsfrist

September 12, 2021