Kantor i Berg menighet, 50% fast

 

Sang og musikk er en viktig del av kirkens kultur, og vi søker nå en person som vil være med å videreutvikle Berg menighets gudstjenesteliv, seremonier og musikktilbud.

Er du vår nye kantor?

Trondheim har et rikt musikk- og kulturliv, med høyere utdanning innen kirkemusikk, klassisk og jazz, kulturskoletilbud, symfoniorkester, profesjonelle korps og vokalensemble, og med et stort studentmiljø.

Den ansatte vil bli tilsatt i Kirkelig fellesråd i Trondheim, med for tiden arbeidssted ved Berg menighet. Daglig leder ved Strinda, Strindheim og Berg menigheter vil være kantorens nærmeste overordnede. Alle ansatte har gode kontor- og møtelokaler i Brøsetveien 168.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen som kantor i Berg er på 50 %. Kantorene i Berg, Strindheim og Strinda samarbeider om tjenestene og det er et utstrakt utviklingsarbeid på musikkfeltet. Blant annet øver korene Aurum og A Capellissimo fast i Berg kirke og samarbeider med kantor om musikalske bidrag i gudstjenester. Vi ønsker oss en engasjert og motivert musiker som sammen med de to andre kantorene er med og videreutvikler det kirkemusikalske arbeidet i menighetene våre. Stillingen lar seg gjøre å kombinere med annen stilling eller som frilans musiker.

 • Faglig musikalsk ansvar ved gudstjenester og seremonier (begravelser, bisettelser og vigsler)
 • Spille på Torsdagskafé (diakonalt, kulturelt tilbud for seniorer), ved andakter på sykehjem og ved andre arrangementer i menigheten
 • Videreføre og utvikle tilbudet med kulturarrangementer i kirken i samarbeid med stab, frivillige og eksterne aktører
 • Bidra til fornyelse av gudstjeneste- og menighetsarbeid i samarbeid med prest, andre tilsatte, og gudstjenesteutvalg og menighetsråd
 • Medvirke på trosopplæringstiltak
 • Samarbeide med skoler og barnehager

Det forutsettes tett samarbeid med de øvrige kantorene i felles stab samt samarbeid med byens øvrige kantorer. Aktivt samarbeid med prester, diakon og menighetspedagog er en nødvendighet. Det forventes at kantor tar en aktiv rolle i samarbeid med det lokale musikk og kulturliv. Deltakelse på stabsmøter i henhold til plan er obligatorisk.

I menighetens treårige prosjekt med demenskor vil det være behov for musiker, dette vil i så fall komme i tillegg til ordinær stilling og finansieres av prosjektmidler.

Kantor har ansvar for tilsyn og vedlikehold av menighetens instrumenter (orgel og piano) i samarbeid med KfiT. Stillingen er mulig kombineres med andre

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer i Den norske kirke eller annen relevant musikalsk utdanning
 • Du må kjenne godt til den norske kirkes liturgi og gudstjenesteordning og ha interesse for gudstjenesteliv og menighetsbyggende arbeid
 • Du er initiativrik og har evne til å arrangere og planlegge aktiviteter
 • Det er ønskelig at du har kompetanse fra flere sjangre og har erfaring med ensemblespill og gjerne spiller andre instrumenter. Det er en fordel om du har erfaring med kor og direksjon
 • Søkere må beherske skandinavisk/norsk muntlig og skriftlig
 • Medlemskap i Den norske kirke kreves

Det må påregnes prøvespilling i forbindelse med utvelgelsesprosessen.

 

Personlige egenskaper

 • Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet
 • Du er strukturert og fleksibel
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team, har gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt med ulike aktører
 • Du er kreativ og kontaktskapende
 • Du ser det som viktig å være med å bygge menighet

 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø i gode lokaler
 • Spennende arbeidsoppgaver i en menighet med høyt aktivitetsnivå og ambisjoner
 • Mulighet for utøvelse av musikk i et godt kirkerom og med gode instrumenter
 • Det legges til rette for kompetanseutvikling
 • Lønn i henhold til tariff og offentlig pensjonsavtale

 

Nøkkelinformasjon

 • Søknadsfrist: 07.03.2024
 • Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
 • Stillingstittel: Kantor i Berg menighet 50 % fast stilling
 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Stillingsprosent: 50
 • Webcruiter-ID: 4765564852

 

Kontaktinformasjon

Tone Varang
Daglig leder Strinda, Strindheim og Berg.
 Telefon:+47 97599587
E-post:[email protected]

 

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Berg menighet er en meget aktiv menighet med et bredt spekter av menighetsarbeid som inkluderer alle aldersgrupper. Bydelen har gangavstand til Trondheim sentrum. I de senere år har det skjedd en betydelig fortetning, og det forventes videre utbygging av området. Det er kort vei til barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt NTNU. Orgelet i Berg kirke er levert av Ryde & Berg Orgelbyggeri, har 9 stemmer og 2 manualer og er fra 2004. Berg menighet samarbeider tett med Strinda og Strindheim menigheter. Vi har felles stab, flere samarbeidende stillinger og noen utvalg felles. Øvrige stillinger i menigheter er prest, kapellan, kateket, diakon, menighetspedagog og daglig leder.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har vi som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Tone Varang
 • Tittel: Daglig leder Strinda, Strindheim og Berg.
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: +47 97599587

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Mars 7, 2024