Kateket i Bolsøy

 

 

 

Molde kirkelige fellesråd har fra 01.10.2023 ledig stilling som kateket i Bolsøy samarbeidsområde (Bolsøy, Kleive, Røvik og Veøy og Sekken sokn).

Hovedoppgavene i stillingen vil være i Bolsøy menighet, men kateketen skal også bidra til å legge til rette for, og delta i trosopplæring og undervisning i de øvrige soknene i samspill med trosopplærerne, sokneprestene og frivillige. Vi vil også legge til rette for samarbeid med fellesrådets to andre kateketer og trosopplærere.

Bolsøy samarbeidsområde i Molde kommune består av by og land i menighetene i Bolsøy, Kleive, Røvik og Veøy og Sekken sokn, til sammen ca 11 000 medlemmer, hvorav i overkant av 7 000 tilhører Bolsøy menighet. Menighetene har aktive og engasjerte menighetsråd, og det foregår variert gudstjenesteliv, aktivt trosopplæringsarbeid, gode diakonale tiltak, mange konfirmanter og mangfoldig kor- og musikkliv. Tett ved Røbekk kirke ligger nyoppførte Røbekk kirkesenter, som på få år er blitt et viktig og mye brukt lokale for menighetsarbeidet. Se www.molde.kirken.no for mer info.

Ansatte i Bolsøy samarbeidsområde har kontorfellesskap på Bergmo og består av diakon, kantor, kateket, menighetspedagog, trosopplærer, kirketjener, tre prester og administrasjonsleder. Det er også flere mindre stillinger (kirketjenere og klokkere) knyttet til de enkelte kirkene. Arbeidet ledes av administrasjonsleder og det er ukentlige stabsmøter med fokus på stabskultur, – utvikling og tverrfaglig samarbeid.

Molde kommune har 32 000 innbybyggere, og fellesrådsområdet består av 10 sokn med Molde domkirke og Bolsøy som bymenigheter. Trosopplæringsplaner er innarbeidet i alle menighetene og tiltakene har jevnt over god oppslutning. Vi forsøker å legge til rette for samarbeid mellom soknene der det er naturlig og ønskelig.

 

 • Søknadsfrist: 10.09.2023
 • Arbeidsgiver: Molde kirkelige fellesråd
 • Sted: Molde
 • Stillingstittel: Kateket i Bolsøy
 • Stillinger :1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4679946750

 

Arbeidsoppgaver

Med utgangspunkt i tjenesteordning for kateketer og menighetenes planer skal kateketen:

 • Lede og gjennomføre undervisnings- og trosopplæringsarbeidet faglig og administrativt
 • Lede og gjennomføre konfirmantarbeidet i samarbeid med sokneprestene.
 • Lede og delta i innarbeidet skole-kirke samarbeid.
 • Delta i og videreutvikle ledertrening og menighetenes satsing blant ungdom
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av menighetenes trosopplæringsplan.
 • Rekruttere, motivere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Kvelds- og helgearbeid inngår i stillingen

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i hht tjenesteordning for kateketer, evt relevant utdanning som gir mulighet til påbygging til godkjent kateketkompetanse
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Søker må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler.
 • Politiattest fremlegges i henhold til trossamfunnslovens § 20

 

Personlige egenskaper

 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner, spesielt i møte med barn og unge
 • Helhetstenkende, strukturert og fleksibel.
 • Kreativ og kontaktskapende
 • Gode lederegenskaper, og evne til å inspirere andre
 • Gode evner til samarbeid
 • Evne og vilje til å jobbe med selvstendige oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Aktive og engasjerte menigheter og menighetsråd
 • Kreativt samarbeid med 7 medarbeidere innenfor trosopplæring og undervisning
 • Ryddig og tydelig ansvarsfordeling
 • Fleksibel arbeidstid
 • God tilrettelegging for faglig utvikling og videreutdannelse
 • Lønn etter gjeldende satser og pensjonsordning i KLP
 • Kontorplass i kontorfellesskap

 

Nøisomhedvegen 36, 6419 Molde, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Hans Jakob Nes
Kirkeverge
 Telefon:901 84 278
E-post:[email protected]

Del stillingen

Selskap

Molde kirkelige fellesråd

Lenke til firma

https://molde.kirken.no/

Kontaktinfo

 • Hans Jakob Nes
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 901 84 278

Lokasjon

 • Molde

Søknadsfrist

September 10, 2023