Troms Del 3

 

Kateket i 60% med mulighet for fast ansettelse

 

Arbeidsgiver: Balsfjord Og Malangen Sokn

Sted: Strandveien 10, 9050 Storsteinnes

Stillingstittel: Kateket

Søknadsfrist: 03.07.2022

Kateket — Vikariat i 60% stilling med mulighet for fast ansettelse

Vi søker etter en allsidig og engasjert person som skal ha som hovedoppgave å lede arbeidet med trosopplæring og undervisning med hovedvekt på konfirmantarbeid i Balsfjord og Malangen Sokn. Tiltredelse 01.09.22

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og gjennomføre menighetens trosopplæringsplan <<gjennom år og dag>> for aldersgruppen 12-15 år. Dette inkluderer Administrasjon av trosopplæring/budsjett/rapportering
 • Konfirmantarbeid
 • Delta i noe av kjerneaktiviteten i menigheten, samt noen gudstjenester der barn og unge er en særskilt målgruppe
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige i trosopplæringen, i samarbeid med trosopplærer
 • Delta i planlegging og gjennomføring av noen fellestiltak sammen med andre menigheter i fellesrådet
 • Delta i undervisningsopplegg for voksne (katekumenat)
 • Samarbeide med trosopplæringsutvalg/menighetsråd
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske Kirke
 • Søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk eller annen relevant utdanning vil også bli vurdert
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid/trosopplæringsarbeid i menighet
 • Søker må være medlem av Den norske kirke og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjement for arbeid med undervisning og trosformidling til barn og unge
 • Gode pedagogiske og administrative evner
 • Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å lede andre, både ansatte og frivillige
 • Evne til å ta initiativ, være kreativ, raus og inkluderende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner i henhold til KAs tariff
 • Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning
 • For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Ved førstegangsansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 25.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med intervju. Søkerne bes oppgi minst to referansepersoner.

 

Søknadsfrist 03.07.2022

 

Send søknad til:  [email protected]

 

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Oddvar Skogli på tlf. 48050459 eller mail til [email protected]

Malangen kirke – Norske kirker

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Balsfjord Og Malangen Sokn

Adresse: Strandveien 10, 9050 Storsteinnes

Hjemmeside:
https://www.kirken.no/balsfjordogmalangen

 

Del stillingen

Selskap

Balsfjord og Malangen Sokn

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Bardal

Søknadsfrist

Juli 3, 2022