Spennende 100 % fast stilling i Drammen – Kateket (eller en med tilsvarende utdanning)

 

Drammen kirkelige fellesråd

Tangen og Fjell menigheter er sentrumsnære og spennende menigheter som trenger en ivrig og dyktig person i undervisnings- og trosopplæringsarbeidet. Mye er på plass og det vil også være godt rom for nytenkning og utvikling. Stillingen vil bli fordelt med 60 % stilling i Tangen menighet og 40 % stilling i Fjell menighet. Stabene består av prester, kantorer, diakoner, kirketjenere, diakonimedarbeider (Tangen) og menighetsforvalter. Menighetene har flere frivillige som bidrar i arbeidet. Kateketen har kontor i begge menigheter.

Undervisnings- og trosopplæringsarbeidet skjer i samarbeid med øvrig stab og i Tangen menighet særlig i samarbeid med kapellan. Tangen er en etablert folkekirkemenighet. Fjell ligger midt i et flerkulturelt boligområde og er kjent for sitt integrerings- og dialogarbeid. Fjell menighet har et nært samarbeid med Forandringshuset og Kirkelig Dialogsenter som begge har tilhold i kirken. I tillegg har undervisnings- og trosopplæringsansatte i Drammen et felles forum med jevnlige samarbeidsmøter.

Søknadsfrist: 20.08.2022
Arbeidsgiver: Drammen kirkelige fellesråd
Sted: Drammen
Stillingstittel: Spennende 100 % fast stilling i Drammen – Kateket (eller en med tilsvarende utdanning)
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4545070920

Arbeidsoppgaver

Lede menighetenes undervisningstjeneste og trosopplæringsarbeid
Konfirmantarbeid og ledertrening for unge
Rekruttere og følge opp ledere og andre frivillige i barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet
Samarbeid med skoler og barnehager
Stillingen medfører kvelds- og helgearbeid samt leirarbeid

Kvalifikasjoner

Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
Stillingen har krav til vigsling som kateket. Søkere som har utdanning tett opp mot utdanningskravet og som er villig til å ta tilleggsutdanning for å kunne vigsles, vil også kunne bli vurdert.
Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom, også i et flerreligiøst lokalsamfunn

Personlige egenskaper

Engasjement for arbeid med undervisning og trosopplæring blant barn og unge.
Gode pedagogiske og administrative evner
Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Engasjement for arbeid med undervisning og trosopplæring blant barn og unge.
Gode pedagogiske og administrative evner
Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Søk på stillingen her.

 

Albums gate 8, 3016 Drammen, Norge

Kontaktinformasjon

Siv Nordmark

Eva Trogstad, Personalsjef
95 82 30 82

 

www.kirken.no/drammen

 

Del stillingen

Selskap

Drammen kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Eva Trogstad
  • Tittel: Personalsjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 95 82 30 82

Lokasjon

  • Drammen

Søknadsfrist

August 20, 2022