Kantor – foto Bo Mathisen (1)

 

Kantor ved Bakklandet og Lademoen sokn

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Vikaren forventes å gå inn i alle oppgaver knyttet til stillingen slik den utøves i dag. i tillegg
til å løse ordinære kantoroppgaver ved gudstjenester, seremonier og andakter på institusjoner, har medarbeideren en fremtredende rolle i musikalske oppgaver knyttet til Barnas Katedral. Kantoren har i år bidratt fast på en av teatergruppene tilknyttet Teaterverkstedet. I tillegg kan det være behov for musikalske bidrag på andre av menighetens aktiviteter som:

• Menighetens diakonale arbeid

• Trosopplæringstiltak

• Konfirmantleirer

Til stillingen ligger det også å ha en sentral rolle i videreutvikling av menighetens kulturtilbud og da spesielt kulturmessene i Bakke kirke. Organisering/innplassering i virksomheten Den ansatte vil bli tilsatt i KfiT, med for tiden arbeidssted ved Bakklandet og Lademoen menighet. Daglig leder i Bakklandet og Lademoen menighet vil være kantorens nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

Faglig musikalske ansvar ved alle aktuelle gudstjeneste-former og seremonier
(begravelser, bisettelser og vigsler).
Delta i det musikalske tilbudet tilknyttet Barnas katedral.
Videreføre tilbudet med kulturmesser i Bakke kirke i samarbeid med stab og eventuelt eksterne aktører.
Deltakelse i diakonale samlinger som internasjonal språkkafe og andakter på institusjoner, trosopplæringstiltak og barnehage- og skolegudstjenester.
Det forutsettes et tett samarbeid med de øvrige kirkemusikerne i nærområdet, og ellers et naturlig samarbeid med byens øvrige kantorer. Aktivt samarbeid med prester, prosjektleder Barnas katedral, diakon og menighetspedadog er en nødvendighet. Det er ønskelig med et nært samarbeid med lokalt musikk- og kulturliv mv. Deltakelse på stabsmøter er obligatorisk.

Kvalifikasjoner

Kirkemusikalsk kompetanse ihht tjenesteordning for kantorer.
Det er ønskelig med bred musikalsk orientering og kompetanse på ulike tradisjonelle instrumenter.
Erfaring med arbeid og/eller musikkutøvelse med barn er en fordel. •
Det er ønskelig med ferdigheter og erfaring fra menighet- og gudstjenesteliv.
Medlemskap i Den norske kirke.
Søkere må beherske skandinavisk/norsk muntlig og skriftlig.

Det må påregnes prøvespilling i forbindelse med utvelgelsesprosessen

Personlige egenskaper

Kandidater må kunne arbeide selvstendig, være initiativrik, og ha evne til å se, planlegge og prioritere egne oppgaver og tid.
Kandidater må trives sammen med barn, å ha evne til å se, lytte til, og engasjere barn.
Det legges stor vekt på fleksibilitet og samarbeidsevne.

Vi tilbyr

Et meget godt og inspirerende arbeidsmiljø i gode lokaler.
Spennende oppgaver knyttet til Barnas Katedral, og menighetens nylig vedtatte strategiplan, der videreutvikling av menighetens musikk og kulturarbeid har en sentral plass.
To unike kirker som arbeidsplass. Lademoen kirke er Trondheims nest største kirkerom og er ettertraktet som konsertlokale pga. sin fleksibilitet og gode akustikk. Bakke kirke er en særegen og liten åttekantet rød trekirke fra 1715, som er en god gudstjenestekirke og en populær konsert, vigsels- og dåpskirke.
En variert og utfordrende jobb i en engasjert menighet.
Lønn og offentlig tjenestepensjon i tråd med tariff for DnK.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 24.04.2024
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Kantor ved Bakklandet og Lademoen sokn
 Stillinger: 1
Ansettelsesform: Vikariat
Heltid / Deltid: Deltid
Stillingsprosent: 75
Startdato: 01.06.2024
Sluttdato: 31.05.2025
Webcruiter-ID:4789261179

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Roald Håbrekke
Telefon:+47 412 33 702

Adresse:Frostaveien 2, 7068 Trondheim, Norge

Om arbeidsgiveren

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har vi som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Roald Håbrekke
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: +47 41233702

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

April 24, 2024