Kantor/organist/menighetsmusiker 80% fast stilling

 

 

 

 • Østre Toten kirkelige fellesråd
 • Tømmerholsvegen 320, 2850 Lena

 

Østre Toten kirkelige fellesråd har fra 1. februar 2024 ledig 80% fast stilling som kantor/organist/menighetsmusiker. Fellesrådet vil gjøre en løpende vurdering om å øke stillingen til 100%.

Hovedarbeidsområdet i stillingen vil være knyttet til Kolbu sokn og Kolbu kirke. Menigheten består av sokneprest, diakon, kirketjener, sekretær og organist. Kirken fikk nytt orgel i 2005 levert av Carsten Lund, Danmark. Utover arbeidet i Kolbu menighet hører også med spilling i begravelser, gudstjenester og andre tjenester i hele fellesrådsområdet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest/stab.
 • Delta i musikkrettet tiltak særlig knyttet til trosopplæring, konfirmantarbeid og menighetsbyggende arbeid.
 • Være en ressurs i det kirkemusikalske arbeidet og bidra til et variert og allsidig konsert-, sang og musikkliv i fellesrådet.
 • Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelle med utgangspunkt i fellesrådets behov og søkeres kvalifikasjoner og interesser.

 

Kvalifikasjoner

 • Kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant utdannelse/erfaring
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter
 • Mestring av ulike musikalske uttrykksformer
 • Kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi
 • Evne til god kommunikasjon på norsk, skriftlig og muntlig
 • Trygg på bruk av IT-basert verktøy.
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • Lojalitet til kirkens visjon og grunnverdier

 

Personlige egenskaper

 • Kontaktskapende og samarbeidsvillig, evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Interessert i, og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig arbeid.
 • Fleksibel, selvstendig, initiativrik og inspirerende.

 

Annet

 • Det er 6 mnd. prøvetid i stillingen.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Trossamfunnsloven § 20.
 • Dem som tilsettes må ha medlemskap i Den norske kirke
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil.

 

Vi tilbyr

 • Stort handlingsrom for å skape og trives.
 • Dyktige kollegaer på eget fagfelt og tverrfaglig miljø.
 • Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk for Den norske kirke.
 • Pensjonsordning i KLP

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kirkeverge Rannveig Theisen, tlf 93223332.
Søknad med CV og vedlegg sendes via http://kirkejobb.no

Søknadsfrist: torsdag 15. desember 2023

 

Kontaktinformasjon

Rannveig Theisen, Kirkeverge, 93 22 33 32

 

Arbeidssted

Tømmerholsvegen 320
2850 Lena

 

Nøkkelinformasjon:

 • Arbeidsgiver: Østre Toten kirkelige fellesråd
 • Referansenr.: 4733024200
 • Stillingsprosent: 80%
 • Fast
 • Søknadsfrist: 15.12.2023

 

Om arbeidsgiveren

 

Østre Toten kirkelige fellesråds virksomhet omfatter arbeid i 5 sokn. Medregnet prester er det 20 medarbeidere som har ansvaret for virksomheten i 6 kirker, 5 gravplasser og 3 kontorer.
Østre Toten kommune tilhører Innlandet fylke og ligger på vestsiden av Mjøsa sør for Gjøvik.
Østre Toten er en jordbrukskommune med et rikt kultur- og musikkliv.

 

Søk på jobben

Del stillingen

Selskap

Østre Toten kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Rannveig Theisen
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 932 23 332

Lokasjon

 • Lena
 • Kolbu

Søknadsfrist

Desember 15, 2023