Kåfjord prestegjeld omfatter Kåfjord kommune med ca 2100 innbyggere. Det er et sokn i prestegjeldet med ett felles-/menighetsråd. Kommunen er en del av tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, som innebærer lavere skatt, fritak for el-avgift, samt mulighet for nedskrivning av studielån med inntil 25.000 pr. år.   

Kantor/organist  

Kåfjord sokn har ledig stilling i 60 % som kantor/organist fra 01.08.22. Stillingen kan utvides til 80 % med tilleggsoppgaver nevnt nedenfor. I tillegg kan det også være muligheter for arbeid i Kåfjord kulturskole med 20 %.   

Hovedoppgaver: 

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 
 • Delta på andakter/sangstunder på Kåfjord helsetun.
 • Arrangere salmekvelder og musikkandakter. 
 • Ha ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens instrumenter og utstyr.
 • Delta i trosopplæringsarbeidet i soknet.

+ 20 % m/tilleggsoppgaver  

 • Administrere menighetens hjemmeside og sosiale medier. 
 • Planlegge trosopplæringsaktiviteter, i samarbeid med stab.
 • Administrativt arbeid. 
   

Vi søker etter en person som: 

 • Har utdanning iht kvalifikasjonskrav for kantor, eller annen relevant musikkutdanning 
 • Ønsker å ta lokale tradisjoner på alvor, og spille på lag med både kolleger og menighet. 
 • Ønsker å være en ressurs i det lokale musikk- og kulturlivet. 
 • Har gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper. Det vil også være en fordel om søker behersker samisk. 
 • Har sertifikat og disponerer egen bil. 
 • Ønskelig med kompetanse innenfor kor og orgel evt. Andre instrumenter 

 Kåfjord kirke er hovedkirke i soknet, og ligger i Olderdalen. Her ligger også menighetskontoret. Kirken har for øvrig et 12-stemmers orgel fra 2002 av Knud Jønsson/Albert Lang. De andre prekenstedene i soknet er Djupvik kirkestue, Birtavarre bedehus og Manndalen bedehus. I tillegg er det gudstjenester i Skardalen og på Nordnes en gang i året. 

 Stillingen lønnes etter stillingskode 5175 lønnsgruppe 4, med forbehold om kvalifikasjoner. Årslønn hel stilling 444 100 — 542 100 avhengig av ansiennitet. Pensjonsordning i KLP med 2 % trekk i reg. lønn. 

 Arbeidstakere ansettes av menighetsrådet på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søkeren må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighetskontoret ved kirkeverge, tlf. 77718114, eller menighetsråds leder, tlf. 94796320 

 

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes:  

Kåfjord Menighetsråd 

Olderdalsveien 380  

9146 Olderdalen  

Eller på e-post til: [email protected] 

 

Søknadsfrist: 20.06.22. 

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  

Prøvetid 6 måneder