Vi søker to nye jurister til spennende jobb hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Jurister

 

Om stillingen

På helse- og sosialavdelingas seksjon for sosial og familie er vi ni gode kolleger i Tromsø og Vadsø. Nå ønsker vi oss to nye jurister til seksjonen. En til kontoret i Tromsø og en til kontoret i Vadsø.

På helse- og sosialavdelinga jobber vi for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene og de sosiale tjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Viktige oppgaver for sosial- og familieseksjonen:

sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark
trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester innen sosialtjenesten i kommunene, herunder veiledning og opplæring av NAV-kontorene
behandle klager og føre tilsyn innen sosialtjenesteloven
behandle søknader om separasjon og skilsmisse
arbeid med utenlandske skilsmisser, biologisk opphav og krisesenterloven.
Dine arbeidsoppgaver blir saksbehandling av rettighetsklager og tilsynssaker etter sosialtjenesteloven og saksbehandling av søknader om separasjon og skilsmisse.

Du kan også få andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder.

Vi har travle dager hos oss, men har det også sosialt og hyggelig sammen.

Kvalifikasjonskrav
Du må ha:

master i rettsvitenskap
gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
svært god formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker at du:

har kjennskap til offentlig forvaltning og NAV
erfaring med og interesse for seksjonens saksområder
erfaring med saksbehandling

Kompetanse

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 – 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.

For stillingen i Vadsø:

Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Er dette stillingen for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonsleder Anita Wahl Nilsen på telefon; 78 95 03 51 / 924 03 051, eller e-post; [email protected].

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglova § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Høst i Vadsø

Om oss
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

Søknadsfrist 19. mars 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kommune Tromsø Vadsø
Omfang Heltid (2 stillinger)  Varighet Fast

Arbeidssted Statens hus i Vadsø og Fylkeshuset i Tromsø

Del stillingen

Selskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kategorier

juristRådgiver

Kontaktinfo

  • Anita Wahl Nilsen
  • Tittel: Seksjonsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 78 95 03 51 / 924 03 051

Lokasjon

  • Vadsø
  • Tromsø

Søknadsfrist

Mars 19, 2020