KK God Start, Nordfjord sjukehus

Jordmorstillingar

 

KK God Start, Nordfjord sjukehus har ledig 2 x 100% faste jordmorstillingar. Oppstart stilling etter avtale.

Nordfjord sjukehus er lokalsjukehuset for Nordfjord, lokalisert på Nordfjordeid.
Nordfjordeid er ein triveleg stad å bu med m.a. gode kulturtilbod, naturen rett utanfor stovedøra, gode barnehage- og skuletilbod.

God Start eininga ved Nordfjord sjukehus (NSH) er organisert under Kvinneklinikken i Helse Førde. Arbeidsstokken er stabil og vi har eit triveleg arbeidsmiljø.

Vi har også eit samarbeid med Nordfjord kommunane. Jordmødrene ved God Start har ansvar for svangerskapsomsorga i desse kommunane.
Kvinnene i vårt område – Nordfjord – føder enten i Volda eller Førde før dei kjem tilbake til vår avdeling for barselpleie.

Søknadsfrist: 16.01.2022
Arbeidsgivar: Helse Førde
Stad: Nordfjordeid
Stillingstittel: Jordmorstillingar God start NSH
Stillingar: 2
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4458408149

Arbeidsoppgåver

Svangerskapsomsorg
Barselavdeling
Svangerskapspoliklinikk
Barselpoliklinikk
Ammepoliklinikk
UL-poliklinikk
Gynekologisk poliklinikk
Følgeteneste
Nødfødestove

Kvalifikasjonar

Norsk autorisasjon som jordmor
Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Må kunne arbeide sjølvstendig

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Godt arbeidsmiljø
Vaktkategoriar – aktive, heimevakter, følgeteneste
Arbeid kvar 4.helg
Vi kan hjelpe til med å skaffe bustad

Mangfoldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Sjukehusvegen 14, 6770 Nordfjordeid, Norge

Kontaktinformasjon

Oddny Marit Kleppenes, Seksjonsleiar
(+47) 578 64 200(+47) 977 89 760

 

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane.

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

 

 

Del stillingen

Selskap

Helse Førde

Lenke til firma

https://helse-forde.no/

Kategorier

jordmor

Kontaktinfo

  • Oddny Marit Kleppenes
  • Tittel: Seksjonsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: (+47) 578 64 200 (+47) 977 89 760

Lokasjon

  • Førde

Søknadsfrist

Januar 16, 2022