Tingvoll kommune Næring, plan og teknisk tjenester

100% fast stilling som jordbruks- og miljørådgiver

 

Jordbruks- og miljørådgiver
Kort om stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling som jordbruk – og miljørådgiver. Stillingen er ledig fra 1. mars 2022.

I arbeidet med kommunereform ønsker vi å samle og bruke vår kompetanse innen miljø- og næringsutvikling til beste for hele regionen – grønn klynge. Stillingen som jordbruks- og miljørådgiver vil etter hvert inngå i et større team av medarbeidere med kompetanse i grønne fag.

Stillingsbeskrivelse

Den som tilsettes vil være jordbruksfaglig ansvarlig og ha et særlig ansvar for lokalt og regionalt utviklingsarbeid innen miljø og jordbruk. Stillingen har ansvar for saksbehandling etter gjeldende lovverk innen landbruk, herunder jordloven og konsesjonsloven, og som rådgiver innen miljøspørsmål.

Stillingen er plassert i Avdeling for næring, plan og tekniske tjenester i et team med skogbrukssjef og virksomhetsleder. Det vil også være naturlig med et nært samarbeid med andre saksbehandlere i avdelingen, eksempelvis i tilknytning til byggesaksbehandling og spørsmål om jordloven.

Arbeidsoppgaver

miljørelatert arbeid
næringsutvikling i landbruket
forvaltning og kontroll av tilskuddsordningene
saksbehandling knyttet til jord- og miljøfaget
bidra til å løse andres arbeidsoppgaver innenfor stillingens fagområde
rullering av strategisk landbruksplan

Ønsket kompetanse/ faglige kvalifikasjoner

høyere utdanning innen landbruk/natur/miljøforvaltning – med relevans til stillingens arbeidsoppgaver
kjennskap til gjeldende lov- og regelverk inn landbruk og miljø
interesse for landbruksfaget, innsikt i praktisk landbruk er en fordel
IKT kunnskaper
du må disponere bil

Personlige egenskaper

ansvarsbevisst og serviceinnstilt
selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

en stilling med gode utviklings- og påvirkningsmuligheter
interessante og varierte arbeidsoppgaver
godt arbeidsmiljø – trivelige kolleger
ansettelse på kommunale vilkår inkludert fleksibel arbeidstid
god pensjonsordning, lønn etter avtale

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 

Referansenr: 21/1399

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 23.01.2022

 

Tiltredelse: 01.03.2021

 

Kontaktpersoner:

Lars Erling Koksvik

tlf: +47 926 14 733  mob: +47 926 14 733

Margrete Magerøy (virksomhetsleder)

tlf: +47 91576472  mob: +47 91576472

 

Hjemmeside:
www.tingvoll.kommune.no
Adresse:
Midtvågvegen 2 6630 Tingvoll

Tingvoll kommune Næring, plan og teknisk tjenester

Tingvoll kommune ligger sentralt på Nordmøre med vel 3 000 innbyggere. Tingvoll kommune har en grønn profil som økokommune, og har en langsiktig satsing på bærekraftige lokalsamfunn.

 

 

Del stillingen

Selskap

Tingvoll kommune

Kontaktinfo

  • Lars Erling Koksvik
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 926 14 733 mob: +47 926 14 733
  • Margrete Magerøy (virksomhetsleder)
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 915 76 472 mob: +47 915 76 472

Lokasjon

  • Tingvoll

Søknadsfrist

Januar 23, 2022