Sør-Varanger kommune IT avdelingen

 

Ledig 100% fast stilling som IT-konsulent

 

Kort om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som IT-konsulent.

Enhet:

IT avdelingen i Sør-Varanger kommune består av fem ansatte og avdelingsleder. Avdelingen planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder kommunens helhetlige virksomhet innen IKT. Sør-Varanger kommune er en av landets største kommuner i areal og har i overkant av 10 000 innbyggere, noe som stiller store krav til kommunens infrastruktur. Vi har omlag 50 lokasjoner som driftes i egen fiber- og radiobasert infrastruktur. Kommunen har i overkant av 2500 brukere inklusiv eksterne aktører som avdelingen har driftsansvar for. Det driftes et stort antall applikasjon-, fag- og integrasjonsløsninger som kjøres på et stort antall fysiske og virtuelle servere.

Avdelingen har ansvar for et bredt spekter arbeidsoppgaver. Fra førstelinje-support til utvikling, informasjonssikkerhet og personvern, og alle systemer som understøtter/videreutvikler kommunens oppgaver og tjenestetilbud. Brukerne/kundene er administrasjonen, alle kommunens enheter, samtlige kommunale lokasjoner, Kommunale Foretak og IKS.

Hovedarbeidsoppgaver:

Førstelinjesupport til systembrukere.
Drift og vedlikehold av server og nettverksinfrastruktur.
Drift av samhandling-, telefon- og mobiltelefoniløsninger.
Ivaretakelse av fagområder knyttet til moderne IT-løsninger som i hovedsak består av Microsoftbasert plattform med Cisco nettverksinfrastruktur.
Virtualisering, fiber og radiolinje-basert bredbåndsteknologi, samt et stort antall fag-. applikasjon- og integrasjonsløsninger.
Deltakelser i prosjekter, strategisk digitaliseringsarbeid og eHelse-løsninger.
Dokumentasjon, prosedyrehåndtering og rapportering.
Innkjøp av IT-utstyr og deltakelse i anskaffelser.
Råd og veiledning i IKT-relaterte saker.

Kvalifikasjonskrav:

Det er ønskelig med 3-årig utdanning innen IKT på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdannelse.
Erfaring og kunnskap relatert til drift, etablering og utvikling av it-systemer, nettverk og infrastruktur.
Erfaring og kunnskap om eforvaltning, IKT-anvendelser og utvikling i offentlig virksomhet.
Det er ønskelig med:
God kunnskap om Microsoft Infrastruktur.
God kunnskap om Cisco Infrastruktur.
Erfaring med Microsoft Office 365 og Azure.
Erfaring med virtualisering.
Erfaring med prosjektarbeid.
Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
Førerkort klasse B med manuelt gir.
Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tiltredelse.

Personlig egnethet:

Søker må kunne jobbe strukturert, selvstendig, vise personlig initiativ, være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner.
Du må kunne dele kunnskap, erfaringer og informasjon samt støtte andre for å nå avdelingens mål.
Arbeider systematisk og har god rutineforståelse.
Du forstår komplekse spørsmål og problemer og kommer opp med sunne rasjonelle løsninger.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

En utfordrende stilling med varierte og spennende oppgaver.
Et godt sosialt miljø og en utviklingsorientert avdeling.
Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf. 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål vedlegges elektronisk.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Referansenr: 21/304

Fylke: Troms og Finnmark

 

Søknadsfrist: 01.03.2021

 

Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Rådhuset

 

Kontaktpersoner:

Anders Greve

tlf: +47 78 97 74 02  mob: +47 913 07 929

Ørjan Jerijervi

tlf: 78 97 74 03

 

Hjemmeside:
www.svk.no
Adresse:
Rådhusplassen 9900 KIRKENES

 

Sør-Varanger kommune IT avdelingen

IT – avdelingen i Sør-Varanger kommune er en liten avdeling med et stort ansvarsområde. Avdelingen planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder kommunens helhetlige virksomhet innen IKT. Avdelingen har til sammen 6 stillinger.

 

 

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

https://www.svk.no/

Kategorier

ITIT-konsulent

Kontaktinfo

  • Anders Greve
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf:+47 78 97 74 02 mob: +47 913 07 929
  • Ørjan Jerijervi
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: 78 97 74 03

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 1, 2021