Modum kommune

 

Innkjøpsrådgiver vikariat

 

Det er ledig 100 prosent vikariat som innkjøpsrådgiver. Vikariatet gjelder for perioden juli 2021 til medio mars 2022.

Stillingen skal blant annet arbeide for bedrede innkjøpsbetingelser for Modum kommune og stimulere til økt bruk av lokale leverandører så langt det er mulig. Kommunens anskaffelsesstrategi skal forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

Vår nye rådgiver skal etablere gode avtaler og bidra til å identifisere områder for potensielle gevinster. Arbeidet innebærer alt fra planlegging til gjennomføring av anskaffelser herunder fra behovskartlegging til leverandøroppfølging.

Modum kommune deltar i et interkommunalt innkjøpssamarbeid, Viken Vest Innkjøpssamarbeid. Kommunen bruker konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Visma Tend Sign.

Stillingen er plassert i rådmannens stab. Staben har ansvar for plan- og utredningsarbeid innen blant annet beredskap, eiendom, næringsutvikling, samferdsel, kraftinteresser, folkehelse, kommuneoverlege, juridiske spørsmål og innkjøp. Stillingen vil ha utstrakt samarbeid med øvrige etater.

Arbeidsoppgaver

 • Lede kommunens innkjøpsarbeid, herunder gjennomføre anskaffelser
 • Påse at anbudskonkurranser skjer i hht lov og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og at kommunens retningslinjer overholdes
 • Bidra til oppfølging av resultater og kontrakter, herunder identifisere forbedringsområder
 • Rådgivning og opplæring av ledere og øvrige ansatte innenfor fagområdet
 • Delta i samarbeid med andre faggrupper og kommuner
 • Holde oversikt over, og følge opp, kommunens rammeavtaler

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen juridiske fag, samfunnsfag, administrative fag eller økonomiske fag
 • God kunnskap om lov om offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser, herunder rammeavtaler.
 • God forståelse for offentlig administrasjon og forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Evne til å utnytte handlingsrommet i regelverket
 • Gode samarbeidsevner
 •  Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med gode utviklings- og påvirkningsmuligheter
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig kompetansemiljø
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • God pensjonsordning
 •  Lønn etter avtale

Søknad

Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV’en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Fylke: Viken

Jobbtype: Vikariat

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Arbeidssted: Sentraladministrasjonen

 

Søknadsfrist: 09.05.2021

 

Kontaktpersoner:

Anne-Bjørg Aspheim

tlf: +47 32789303  mob: +47 92263757

 

Hjemmeside:

/www.modum.kommune.no

Modum kommune

Modum kommunes visjon «Vi strekker oss lenger» henspeiler på verdens største hoppbakke, midt i vår kommune. Vi kan ikke sette bakkerekord hver dag, men vi ønsker at våre ansatte skal være modige, nyskapende, romslige og samhandlende. Gjennom engasjement og jobbutførelse ønsker vi å bidra til at Modum skal være et godt sted å leve, bo og arbeide. Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre innbyggere. Det er derfor helt naturlig at vi også ønsker et mangfold av ansatte som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Velkommen som arbeidssøker hos oss!

 

 

Del stillingen

Selskap

Modum kommune

Kontaktinfo

 • Anne-Bjørg Aspheim
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 32 78 93 03 mob: +47 922 63 757

Lokasjon

 • Vikersund

Søknadsfrist

Mai 9, 2021