Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.

I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

Karmøy kommune – kommunen som vil at du skal lykkes

 

Ingeniør drift og vedlikehold av tekniske anlegg bygg

 

Beskrivelse av arbeidsplass

Teknisk etat har rundt 350 medarbeidere som er organisasjonsmessig plassert i fire linjeavdelinger samt i stab til kommunalsjef teknisk. Byggforvaltning har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunen sine formålsbygg. Enheten består av rundt 45 medarbeidere og er en del av sektor eiendom i Karmøy kommune.

Arbeidsoppgaver

– Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging for tekniske anlegg i Karmøy kommune sine bygg
– Oppfølging/koordinering avstørre vedlikeholdsoppdragpå tekniske anlegg
– Utarbeidelse av tilbud og anbudsforespørsler-
– Oppfølging av bygge-og rehabiliteringsprosjekter
– Evaluering av systemløsninger ved nyetablering og rehabilitering av anlegg
– Bistådriftspersonelletmed teknisk kompetanse-
– Bistå ved valg og implementering av ny teknologi i Karmøy kommune sine bygg
– Bidra til å videreutvikle enhetens systemer for driftog vedlikeholdav tekniske anlegg
– Bidra til å videreutvikleenhetens systemer for HMS, SHA og FDV-
– Bidra i enhetens mål-og strategiarbeid-
– Oppfølging av tilsyn fra relevante myndigheter

Kvalifikasjoner

-Ingeniørmed bachelor-eller mastergradinnen klima-og energiteknikk ellerautomasjon. Annen teknisk-/ingeniørkompetanse kan vurderes dersom søker her lang erfaring med drift og vedlikehold av tekniske anlegg
-Du må ha interesse for drift og vedlikeholdav bygg samt ha relevant erfaring fra byggebransjen
-God kjennskap til/erfaring med VVS-anlegg, SD-anlegg ogøvrige tekniske anlegg i bygg-
Være faglig oppdatert på ny teknologiog bransjeutviklinginnen energioptimalisering,miljøogSMART-teknologi
-God systemforståelse
-Gode IT-kunnskaper, ønskelig med erfaring i bruk av CAD-og 3D modelleringsverktøy

Personlige egenskaper

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:
-samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og yte service
-å kommunisere på en god måte skriftlig og muntlig
-å jobbe målrettet og resultatorientert-å være tilpasningsdyktig, innovativ, løsningsorientertog fremtidsrettet
-å være en pådriver som liker utvikling
-å gi og ta imot veiledning-å arbeide selvstendig og strukturertsom en del av et team

Vi kan tilby

– faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
– gode pensjons- og forsikringsordninger
– generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen

Slik søker du

Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.

 

Søknadsfrist  05.03.20

 

Vår ref  5974 -MSE

Merk søknad

Fakta

Selskap Karmøy kommune

Stilling Ingeniør

Stillingstype Fast ansatt – kom.

Lokasjon Rådhuset- Teknisk etat

 

Kontakter

Tor Martin Søndenå, Leder FDV/Byggforvaltning

[email protected]

Mobil  900 22 193  Arbeid  52 85 71 77

Mette Ask, Personalkonsulent

[email protected]

Mobil  974 09 992  Arbeid  52 85 71 22

Del stillingen

Selskap

Karmøy kommune

Kontaktinfo

  • Tor Martin Søndenå
  • Tittel: Leder FDV/Byggforvaltning
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 900 22 193 Arbeid 52 85 71 77
  • NavnMette Ask
  • Tittel: Personalkonsulent
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 974 09 992 Arbeid 52 85 71 22

Lokasjon

  • Kopervik

Søknadsfrist

Mars 5, 2020