Lyngdal kommune Tekniske tjenester

Ingeniør bygg 100% fast stilling

 

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Tekniske tjenester har ansvar for:

 • Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunaltekniske anlegg, kommunale bygg, veier, grønne områder og løpende havnedrift
 • Prosjektledelse for alle prosjekter innafor vann og avløp
 • Prosjekter for vei og bygg i inntil kr 3 mill.
 • Fakturering av kommunale eiendomsgebyr, tilkoblingsavgifter og tilskudd som er ihht inngåtte utbyggingsavtaler.’
 • Interkommunalt samarbeid innen renovasjon, brannvern, vannforvaltning og Skjærgårdstjenesten
 • Saksbehandling som er ihht. forurensningsloven og anskaffelse av rammeavtaler er underlagt tekniske tjenester.
 • Virksomheten er det døgnbemannet vaktordning

Vi søker nå etter en ingeniør for bygg til vår støtte/stabs avdeling i Tekniske tjenester, 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for stillingen vil være innen virksomhetens ansvarsområde og vil i hovedsak være knyttet til:

 • Støtte for operativ drift og vedlikehold med spesielt fokus på å digitalisere og videreutvikle vårt FDV, hms- og internkontrollsystem
 • Støtte til virksomhetens avdelinger
 • Prosjekt- og byggeledelse av små og mellomstore byggeprosjekter med særlig fokus på funksjon
 • byggherre/system/kontroll og oppfølging av det enkelte prosjekt.
 • Utvikle i samarbeid med driftslederen kommunens bygg drift med et særlig fokus på energieffektivisering.
 • Bidra aktivt til total måloppnåelse for virksomheten
 • Planlegge, følge opp og gjennomføre vedlikeholdstiltak
 • Brannforbygging
 • Systemansvarlig FDV
 • Offentlig anskaffelse for fagområder i tekniske tjenester
 • Lekeplasskontroll
 • Saksbehandling
 • Oppfølging mot myndigheter

Kvalifikasjoner

 • Det søkes en person med høyere utdanning /bygg ingeniør
 • Lang og relevant arbeidserfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Du må ha gode it-kunnskaper
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må ha førerkort kl.B.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Ønskelig:

 • Vi søker etter en engasjert person med positiv innstilling og evnen til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Systematisk og kvalitetsbevisst holdning i utførelsen av arbeidet
 • Evne til å ivareta helhetsperspektivet
 • Endringsvilje overfor ny teknologi, nye arbeidsformer og endrede rammebetingelser
 • Gode samhandlings- og samarbeidsevner
 • Pålitelig

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en utfordrende stilling med variable arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Agder

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 01.05.2022

 

Tiltredelse: 15.08.2022

Arbeidssted: Tekniske tjenester støtte/stab

 

Kontaktpersoner:

Zvezdana Malbasa

mob: +47 478 04 514

 

Hjemmeside:
www.lyngdal.kommune.no
Adresse: Prost Birkelands gate 4 4580 Lyngdal

 

Lyngdal kommune Tekniske tjenester

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 300 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Næringslivet er preget av utvikling innen handel og turisme. Samtidig er det stor sysselsetting innen treindustri, jordbruk og skogbruk. Slagordene fornye, forbedre, forenkle og forene er fire verdiord som bærer i seg kjernen til hvordan kommunen skal bygges videre. Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å søke våre stillinger.

 

Del stillingen

Selskap

Lyngdal kommune

Kontaktinfo

 • Zvezdana Malbasa
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 478 04 514

Lokasjon

 • Lyngdal

Søknadsfrist

Mai 1, 2022