Åremål
Webcruiter-ID: 4407495244
 Longyearbyen
 
Søknadsfrist: 01.08.2021

 

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 45 stillinger og er organisert i tre avdelinger – en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Les mer om Sysselmannen på Svalbard her

Del stillingen

Selskap

Sysselmannen på Svalbard

Kontaktinfo

  • Kristian Angen
  • Tittel: Økonomirådgiver
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 419 30 610
  • Tommy Dahl Markussen
  • Tittel: Seniorrådgiver IKT
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 977 85 917

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

August 1, 2021