Holmestrand kommune

 

HR-sjef

 

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, godt lederskap og samarbeid for å nå mål. Holmestrand kommune søker nå en engasjert HR-sjef som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav på personalområdet.

Vi ønsker en tydelig HR-sjef som evner å skape en sterk HR-avdeling med høy grad av trivsel og faglig dyktighet. HR-sjef må ha gode strategiske evner, delta aktivt i organisasjonsutvikling og være et profesjonelt kontaktledd til arbeidstakerorganisasjonene i kommunen. Vi søker en leder med solid erfaring innen personal- og organisasjonsarbeid som kan bidra til at Holmestrand kommune fortsetter å utvikle seg i positiv retning.

HR-sjefen inngår som sekretær/fasilitator i kommunedirektørens ledergruppe og vil ha en sentral rolle i å utvikle Holmestrand kommune som arbeidsgiver. HR-sjefen skal bidra til å styrke kommunen sin arbeidsgiver-kompetanse gjennom utvikling og implementering av arbeidsgiverstrategi, samt bidra til helhetsfokus i kommunen.

HR-sjefen har også budsjett – og personalansvar på eget område, og ansvar for blant annet månedsrapportering.

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for HR-funksjonen i kommunen
Bidra og legge til rette for kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere
Organisasjonsutvikling
HMS, nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging
Bistå i personalsaker
Bistå i rekrutteringsprosesser
Videreutvikle kommunens lønnspolitikk og øvrige reglementer
Lede lønnsforhandlinger
Bidra aktivt til å utvikle og ivareta en god organisasjonskultur.
Bidra til kontinuerlig prosessforbedringer, automatisering og kompetanseheving med ansvar for utviklingen av digitale HR-tjenester
Sørge for tett og godt samarbeid med administrasjonen og politikere
Legge fram politiske saker og møte i politiske utvalg
Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene

Krav til kvalifikasjoner:

Utdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidater uten master vil bli vurdert dersom de har annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og særskilt relevant erfaring
Lederutdanning og ledererfaring
Bred erfaring innenfor HR-området, gjerne fra kommunal eller annen offentlig sektor
Erfaring med samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
Kunnskap og innsikt om offentlig forvaltning og relevant lov og avtaleverk
Erfaring fra endringsprosesser samt god digital kunnskap og interesse
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Glød og interesse for utvikling av kompetanse, medarbeiderskap og lederskap for å nå kommunens mål.
God evne til helhetlig, analytisk og strategisk tenking innenfor HR-område
Dyktig relasjonsbygger som trives i dialog med fagmiljøer og egne medarbeidere
Involverende og engasjert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Robust, tillitsvekkende, omsorgsfull og varm væremåte
Synlig og tydelig
Godt humør

Vi tilbyr:

En spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver. Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde. Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen. En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.

Lønn etter avtale. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Fylke: Vestfold og Telemark
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 10.05.2020

 

Arbeidssted: Holmestrand

 

Kontaktpersoner:

Ass. kommunedirektør/ Kommunalsjef Strategi og samfunnsutvikling Janne Visnes Melgaard

mob: 97747539

Kommunedirektør Hans Erik Utne

mob: 46444771

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Rådhusgaten 11 3080 Holmestrand

 

Holmestrand kommune

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

 

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

  • Janne Visnes Melgaard
  • Tittel: Ass. kommunedirektør/ Kommunalsjef Strategi og samfunnsutvikling
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 977 47 539
  • Hans Erik Utne
  • Tittel: Kommunedirektør
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 464 44 771

Lokasjon

  • Holmestrand

Søknadsfrist

Mai 10, 2020