HR-rådgiver

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2550 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 310 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen

Vi er på jakt etter en ny medarbeider til fagområde personal- og innbyggerservice. Det er ledig 100 % fast HR-rådgiver stilling med tiltredelse snarest.

Personal og innbyggerservice er en av fire fagområdet i kommunedirektørens stab. Kommunene er under omorganisering og det kan bli endringer.
I dag består avdelingen av 7 medarbeidere inkludert leder. Staben yter stabs- og støttetjenester til kommunens øvrige enheter / avdelinger.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnholdet omfatter saksbehandlings- og driftsoppgaver innenfor HR-området som:

• Rådgivning, veiledning og støtte til kommunens ledere innen alle HR-relaterte områder.
• Informasjonsvirksomhet hva angår HR-relaterte emner
• Å delta i og drive rekrutteringsprosesser
• Forberedelse og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger
• Forvaltning av relevant lov- og avtaleverk i kommunen
• Å ivareta hovedavtalens intensjon om medbestemmelse og samarbeid med hensyn til kommunens fagforeninger.
• Å utvikle effektive og gode systemer og prosesser innenfor eget fag- og ansvarsområde.
• Å delta i og drive fram arbeidet i kommunens forhandlingsutvalg, partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalg.
• Å ha løpende kontakt med kommunens pensjonsleverandør, KLP
• Å være lokalt systemansvarlig for kommunens kvalitetssystem Compilo, og for tidsregistreringssystemet tidBANK

Andre oppgaver innenfor HR-området vil kunne tillegges stillingen avhengig av den ansattes kompetanse.

Kvalifikasjoner

• Høyere relevant utdanning fra høyskole/ universitet. Manglende formell utdanning kan
i særlige tilfeller kompenseres ved solid relevant erfaring fra HR- arbeid
• God kunnskap om offentlig forvaltning, lov- og avtaleverk
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Gode IKT- kunnskaper

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

Personlige egenskaper

• Omgjengelig og serviceinnstilt
• Løsningsorientert, tar iniativ og har god gjennomføringsevne
• Fleksibel og trives i en hektisk arbeidshverdag
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Systematisk, strukturert og effektiv i utførelsen av arbeidsoppgaver.
• Kvalitetsbevisst og nøyaktig.
• Serviceinnstilt
• Initiativrik og ansvarsbevisst
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personen vi søker må kunne jobbe selvstendig og utadrettet. Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

• Spennende og variert arbeid med mennesker
• Hyggelige kolleger
• Lønn etter avtale
• Fleksibel arbeidstid
• Alle ansatte i Karasjok kommune har mulighet å gå på samisk språkkurs
• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, samt deltakelse på kurs og seminarer

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

• Personalleder Inger Lise Nordsletta på tlf. 920 16 384 eller e-post: [email protected]

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

 

Søknadsfrist: 8. april 2024

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 8. april 2024

 

Arbeidsgiver Karasjok kommune

Kommune Kárášjohka – Karasjok

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Ráddeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok

 

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

  • Inger Lise Nordsletta
  • Tittel: Personalleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: tlf. 920 16 384

Lokasjon

  • Karasjok

Søknadsfrist

April 8, 2024