Alvdal kommune Kommunalteknikk

 

HR-leder -fast stilling i Alvdal kommune

 

Alvdal kommune søker HR-leder. Som HR-leder vil du inneha en strategisk nøkkelrolle i utviklingen av Alvdal kommune som en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon. Du inngår kommunedirektørens ledergruppe og er en viktig støttespiller for kommunedirektøren, kommunalsjefer og enhetsledere i å oppnå våre ambisjoner.

Kort om stillingen:

Det er ledig en 100% fast stilling som HR-leder fra 01.06.24

Alvdal kommune søker en HR-leder som vil være en drivkraft i å implementere HR-strategier, styrke organisasjonskulturen og fremme kontinuerlig forbedring.
Hovedmålet for deg er å medvirke til mest mulig effektiv og kvalitativ tjenesteproduksjon i tråd med målene til Alvdal kommune. Dette gjennom:

– Å støtte ledere som omsetter mål til handling, optimal bruk av kompetanse, og kultur for nytenkning.
– Å se på ansatte som den viktigste ressursen for å yte riktige og gode tjenester.
– Strategisk arbeid med knapphet på ressurs og kompetanse.

Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaver:

– Strategisk HR-ledelse: Utvikle og implementere HR-strategier som støtter våre ambisjoner og fremmer en inkluderende og attraktiv arbeidsgiverprofil.
– Personalpolitikk: Ansvar for den overordnede arbeidsgiverpolitikken og personalpolitikken
– Endringsledelse: Drive implementeringen og utviklingen av HR-funksjonen i en stor og kompleks organisasjon, spesielt med fokus på digitalisering.
– Arbeidsgiverrelasjoner: Styrke og videreutvikle partssamarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten, samt være sentral i lønnsoppgjør og forhandlinger.
– Overordnet HMS-ansvar: Følge opp kommunens overordnede HMS-arbeid, pådriver for positiv utvikling av arbeidsmiljø.

Krav til kompetanse:

-Relevant høyere utdanning, helst innen organisasjon og ledelse.
-Erfaring fra strategisk og operativt HR-arbeid og gjerne erfaring fra endringsarbeid.
-God forståelse av lov, avtaleverk og offentlig sektor, med kunnskap om digitaliseringens rolle.
-Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du:

– Har sterke samarbeidsegenskaper og kan kommunisere effektivt på alle nivåer.
– Bygger relasjoner med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.
– Er tydelig, med fokus på kvalitet, handlingsorientert og balansert i nyutvikling og gjennomføring.
– Gir klar retning, og er god på veiledning.
– Trives i en hektisk og variert arbeidshverdag.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

– En stimulerende arbeidshverdag i en spennende strategisk lederjobb.
– Ett tett på kollegium som jobber sammen som lag på tvers av fag.
– Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Alvdal kommune.
– Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
– Solide utviklingsmuligheter, med god mulighet til å forme din egen arbeidshverdag
– Alvdal kommune kan tilby gode pensjonsbetingelser

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

 

Søk på stillingen her.

 

Referansenummer: 24/36

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 31.01.2024

 

Tiltredelse: 01.06.2024

Arbeidssted: Alvdal

 

Kontaktpersoner:

Per Arne Aaen, kommunedirektør

mob: +47 91308112

 

Hjemmeside:
www.alvdal.kommune.no
Adresse: Gjelen 3 2560 Alvdal

 

Alvdal kommune 

Alvdal kommune har ca 2450 innbyggere, et allsidig næringsliv med jordbruk, industri- og servicevirksomheter. Huset Aukrust, Synnøve Finden, Tronfjell, Savalen, Alvdal Vestfjell og Jutulhogget er kjente navn og steder som setter Alvdal «på kartet». RV3 og Rørosbanen sikrer gode kommunikasjoner. Alvdal kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 300 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen.

Alvdal kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp, blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av alt personell som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming.

Del stillingen

Selskap

Alvdal kommune

Kontaktinfo

  • Per Arne Aaen
  • Tittel: Kommunedirektør
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 913 08 112

Lokasjon

  • Alvdal

Søknadsfrist

Januar 31, 2024