Hovedbibliotekar

 

 

 

Om stillingen

Har du lyst til å jobbe som hovedbibliotekar ved Høgskolen i Innlandet, studiested Elverum?

Vi ser etter deg som vil jobbe for gode og kvalitetssikrede bibliotektjenester for høgskolens studenter og ansatte. Du vil ha ansvar for ledelse, koordinering og drift av studiestedsbiblioteket og samarbeide nært med fagansvarlige og de andre bibliotekavdelingene. I stillingen inngår personalansvar for studiestedsbiblioteket på Elverum. Hos oss blir du en del av et sterkt faglig fellesskap med godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Rett person for stillingen evner å balansere studiestedsbiblioteket og høgskolebiblioteket som en helhet, og har motivasjon for å følge med på relevante bibliotekfaglige utviklingstrekk, nasjonalt og internasjonalt.

Høgskolebiblioteket har 34 ansatte fordelt på 5 studiestedsbibliotek. I Elverum arbeider seks ansatte med å støtte studenter, fagansatte og forskere ved fakultet for Helse- og sosialvitenskap. Biblioteket har spesialister innen systematiske søk, arkivering av forskningsdata, undervisning og digitale bibliotekressurser, og har fått tildelt og koordinerer et Erasmus+-prosjekt. Biblioteket er sentralt plassert på studiestedet og har ca. 110 000 besøk i året.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede, koordinere og bidra til daglig drift av studiestedsbiblioteket (skranketjenester, samlingsutvikling, undervisning og forskningsstøtte)
 • Bidra til utvikling og ledelse av høgskolens forskningsstøttetjenester med vekt på åpen forskning
 • Utvikling av bibliotektjenester både på studiestedsbiblioteket og hele høgskolebiblioteket
 • Personaloppfølging og økonomistyring
 • Ledelse/deltakelse i en arbeidsgruppe på tvers av høgskolebiblioteket

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet
 • ledererfaring
 • erfaring fra arbeid i fag- eller forskningsbibliotek
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både i norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • kjennskap og erfaring med bibliotekfaglig forskningsstøtte (for eksempel åpen forskning, åpen publisering, vitenarkiv, forskningsdata, åpne læringsressurser og systematiske søk)
 • erfaring fra et helsefaglig bibliotek
 • kjennskap til biblioteksystemer og digitale ressurser

 

Personlige egenskaper:

 • evner å lede både daglig drift og utvikling av studiestedsbiblioteket: støtte, involvere og inspirere
 • medarbeidere, stimulere til faglige diskusjoner, skape et trygt og utviklende arbeidsmiljø
 • evner å etablere kontakt og bygge nettverk mellom bibliotek og fagmiljøene på studiestedet
 • evner å arbeide involverende i et nettverk på tvers av studiesteder
 • evner å prioritere oppgaver

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

 

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stilling som Hovedbibliotekar (stillingskode 1077) etter kompetanse og erfaring
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

 

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via «Søk stillingen».

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Biblioteksdirektør Anna Løken, tlf.: 62430152, mobil: 45066919, e-post: [email protected]

 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

 

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 300 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Høgskolebiblioteket er organisert i forskningsseksjonen som én felles bibliotektjeneste. Det er bibliotekenheter på alle studiesteder med ledere i hovedbibliotekarstilling, supplert med en matriseorganisering der felles oppgaver løses av tverrgående arbeidsgrupper. Biblioteket er et fag- og forskningsbibliotek spesielt innrettet mot studenter og ansatte ved høgskolen.

 

Spørsmål om stillingen

Anna Løken
Biblioteksdirektør
+4745066919
[email protected]

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 17. september 2023
 • Arbeidsgiver: Høgskolen i Innlandet
 • Kommune: Elverum
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Hamarveien 112, 2406 Elverum

Del stillingen

Selskap

Høgskolen i Innlandet

Lenke til firma

https://www.inn.no/

Kontaktinfo

 • Anna Løken
 • Tittel: Biblioteksdirektør
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: +47 45066919

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

September 17, 2023