Kirkeverge/daglig leder

 

Holtålen kirkelige fellesråd har ledig 50% fast stilling som kirkeverge/daglig leder fra 1.september 2022. Kirkevergen er administrativ leder for virksomheten. Holtålen kirkelige fellesråd består av 3 menigheter; Hessdalen, Ålen og Haltdalen, og vi har tre kirker, ett kapell, ei stavkirke, og tre kirkegårder. I staben er det 3,6 årsverk fordelt på kirkeverge, organist, to kirketjener/kirkegårdsarbeidere, sekretær, og en prosjektstilling som trosopplæringsarbeider, samt sokneprest i full stilling. Kirkekontoret ligger i Ålentorget.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

• Daglig leder for fellesrådets virksomhet med ansvar for personalledelse, saksbehandling, budsjettoppfølging og økonomistyring
• Ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirker og kirkegårder
• Videreutvikle samarbeid og gode relasjoner med kommunen, menighetsråd, prest og andre samarbeidspartnere i lokalsamfunnet og prostiet

Kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning fra høyskole/universitet
• Kompetanse innen IT, økonomi, administrasjon og ledelse
• Kjennskap til offentlig/kirkelig forvaltning
• Relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning

Personlige egenskaper:

• Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
• Utviklings- og løsningsorientert, med evne til å motivere
• Kunne arbeide selvstendig og strukturert, samt i team med ansatte og frivillige
• Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi kan tilby:

• En interessant og utfordrende jobb i samarbeid med gode medarbeidere
• Varierte arbeidsoppgaver innenfor et vidt saksfelt
• Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon
• Ledermøter med prost og andre kirkeverger i prostiet
• Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor
• Pensjonsordning i KLP

Søkere må være medlem i Den norske kirke
Arbeidsspråket er norsk, både skriftlig og muntlig

For nærmere opplysninger kontakt kirkeverge Gerd Bjørgård, tlf.: 95170843, epost;
[email protected], eller fellesrådsleder Helge Aasen, tlf.nr.: 41603532, epost;
[email protected]

 

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 19. april

 

Postadresse:

Holtålen kirkelige fellesråd
Adresse: Graftåsveien 9, 7380 Ålen.

 

Holtålen kommune har ca. 2000 innbyggere og ligger i Gauldalen, sør i Trøndelag fylke. Kommunen er en del av Fjellregionen, der Røros er nærmeste større senter. Hele området har flotte forhold for friluftsliv og et rikt og mangfoldig kulturliv.

 

 

Del stillingen

Selskap

Holtålen kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Ålen

Søknadsfrist

April 19, 2022