Studiested Hamar

Instituttleder Institutt for bioteknologi

 

 

Om stillingen

Har du ambisjoner om å kunne lede et framtidsrettet fagmiljø i bio-sektoren?

Ved Institutt for bioteknologi er det ledig 100 % stilling som instituttleder.

Instituttet har bygd opp et allsidig FoU-miljø innrettet mot de viktige «farge-sektorene» – grønn (agro/husdyr/planter), rød (human helse), blå (akva & marin), og hvit (industri) bioteknologi. Instituttet, gjennom sitt tette fokus på anvendt bioteknologi, har blitt en relevant og attraktiv forskningspartner for næringsliv og sterke forskningsmiljøer i regionen, hele Norge og i utlandet. Instituttet arbeider intensivt med å drifte en stadig økende internasjonal student-tilstrømning, styrking av faglig stab og videreføring av en ambisiøs prosjektportefølje. Institutt for Bioteknologi kommer til å ha stor aktivitet i det planlagte Science Park Hamar.

Instituttet har idag ca 40 ansatte, og holder til på Hamar.

Studiested Hamar

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Forskningsaktivitet ved instituttet er i stor grad initiert av forskergruppen og enkeltforskere. En viktig oppgave for instituttlederen er derfor å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som instituttet forvalter. Instituttleder har det lokale arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved instituttet og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved HINN blir fulgt opp. Arbeidsmiljøet og læringsmiljøet står sentralt ved HINN, og instituttleder har ansvar for å følge opp og utvikle helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og internkontrollsystemer ved instituttet. Det er instituttleders ansvar å sørge for at de organisatoriske forholdene legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter. Instituttleder har også ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte i organisasjonen og skal synliggjøre Institutt for bioteknologi som sentral forsknings- og undervisningsinstitusjon.

Vi søker en person med variert bakgrunn og med forståelse for bioteknologi

 • som er god på nettverksbygging og samarbeid med eksterne aktører
 • som kan bidra til å utvikle nye tilbud og styrke den faglige virksomheten

Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år) og med mulighet til rettretstilling.

Instituttleder er en faglig og administrativ lederstilling med delegert myndighet fra dekanen, og han/hun rapporterer til denne. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen og fakultetet.

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi består av tre institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor naturvitenskap. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et anerkjent og synlig kraftsenter for kunnskap og bioteknologiutvikling i Innlandet og i Norge.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

Høy faglig kompetanse innenfor bioteknologi eller tilgrensende fagområder på førstestillingsnivå (fortrinnsvis doktorgrad). Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

 

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til nasjonal og internasjonal biovitenskapelig forskning og utdanning
 • Erfaring fra personalledelse og endringsledelse
 • Erfaring fra strategisk planarbeid
 • Evne til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring knyttet til fagpolitisk og strategisk ledelse
 • Erfaring fra forsknings- og studieledelse
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med ekstern finansiering

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, og den som ansettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og til å utøve lederskap for medarbeidere i større enheter.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»

 

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.

 

 • lønn i stilling som instituttleder (st kode 1474)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

 

 

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via «Søk stillingen».

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: Dekan Maria Hörnell-Willebrand, epost: [email protected]

 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

 

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

 

Spørsmål om stillingen

Maria Hörnell-Willebrand
Dekan
41377031
[email protected]

Ragnhild Østerhagen
Administrativ leder
90857248
[email protected]

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 15. oktober 2023
 • Arbeidsgiver: Høgskolen i Innlandet
 • Kommune: Hamar
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Vikariat/Midlertidig
 • Arbeidssted: Holsetgata, 2317 Hamar

Del stillingen

Selskap

Høgskolen i Innlandet

Lenke til firma

Kontaktinfo

 • Ragnhild Østerhagen
 • Tittel: Administrativ leder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 90857248

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Oktober 15, 2023