Hemsedal sokn har fra 1.juni ledig fast stilling i 70% som kantor/organist/kirkemusiker.

Det er gode muligheter for frilans- og vikarjobbing i andre sokn i Hallingdal eller å kombinere
med annen jobb i Hemsedal for å fylle en hel stilling.

Har du et hjerte for kirkemusikk og har lyst på nye utfordringer? Ja, da bør du søke stillingen hos
oss. Sang og musikk er viktig i menighetens arbeid og vi søker nå en engasjert og kreativ kollega
som ønsker å jobbe med gudstjenester og andre kirkelige handlinger, kor, annet
menighetsarbeid og å lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten. Det legges
vekt på personlig egnethet og evne til fleksibilitet.

Hemsedal kommune ligger i Hallingdal prosti, har ca 2600 innbyggere og ligger omkranset av
vakker natur. I Hemsedal er det mulig for friluftsliv hele året. Det er et aktivt kulturliv og et rikt
næringsliv. Det er god forbindelse både til Oslo og Bergen.

Hemsedal kyrkje ligger sentralt, med tilhørende gravplass. I tillegg har vi Lykkja kapell og et
menighetshus. Kirkekontoret er lokalisert på kommunehuset. Staben består i tillegg til organist
av sokneprest, kirkeverge, kirketjener, trosopplærer og sekretær. Vi er en relativt liten menighet
og stab, men det er stor aktivitet og store muligheter for å påvirke eget arbeid. Det er godt
oppmøte på gudstjenester og andre aktiviteter. Vi har også et godt samarbeid med kommunen,
frivilligsentralen og mange lag og organisasjoner.

Kirkeorgelet i Hemsedal kyrkje er et historisk klenodium, da det ble bygget for å utdanne
organister ved den første profesjonelle organistutdanningen i Christiania. Det ble bygget av
orgelbygger August Nielsen i 1886 og kom til Hemsedal i 1910. Det er et mekanisk orgel med
8 stemmer og 2 manualer og imponerende bred klangpalett. Orgelet ble restaurert i 2020. Vi har
også godt vedlikeholdte Schimmel piano i både kirka og i menighetshuset. I Lykkja kapell er det
et Rodgers elektronisk orgel med 2 manualer

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger, samt
  institusjonsandakter i samarbeid med sokneprest og andre ansatte.
 • Delta i musikkrettet arbeid særlig knyttet til trosopplæring, konfirmantarbeid og
  menighetsbyggende arbeid både med stab og frivillige.
 • Delta og utvikle annen musikalsk aktivitet i menighetene ut ifra de talenter som finnes i
  menigheten. Det kan være kor, band, forsangertjeneste, konserter, kultur- og
  musikkarrangementer o.l.
 • Ansvar for kirkens instrumenter.
 • Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelle med utgangspunkt i menighetens behov og
  søkerens kvalifikasjoner og interesser.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Organist utdanning/annen kirkemusikalsk eller annen relevant utdanning. Relevant erfaring
  kan veie opp for manglende utdanning.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter. Gjerne også andre instrumenter.
 • Kompetanse og erfaring med kor og musikalsk arbeid for barn og unge.
 • Kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort og disponere egen bil.
 • Lojalitet til kirkens grunnverdier og plass i samfunnet

Særskilte krav

 • Medlem i Den norske kirke
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge politiattest, jfr trossamfunnsloven §20.
 • Aktuelle søkere blir bedt inn til prøvespilling

Personlige egenskaper

 • Du har et ønske om å bidra til å utvikle menighetens musikkliv og har evne til god kontakt
  med alle aldersgrupper.
 • Du er kreativ, selvstendig, tar initiativ og evner å formidle musikkglede.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Du er interessert i, og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig arbeid.
 • Du har evne til å motivere, inkludere og se frivillige som en viktig ressurs.
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgaver.
 • Du må trives med kvelds- og helgejobbing.
 • Du har motivasjon for kirkelig arbeid

Vi tilbyr

 • Hyggelige kolleger i en stab som har fokus på et godt arbeidsmiljø, utvikling og kvalitet.
 • Spennende, fleksible og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Gudstjenesteliv med bredde og variasjon.
 • Kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde.
 • Et godt lokalt musikkmiljø.
 • Lønn etter KAs tariffavtale.
 • 6 måneders prøvetid.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Oppstart 1.juni eller etter avtale. 

For mer informasjon:
Ta kontakt med Kirkeverge Irene Markegård, Tlf: 48202020 vedr. stillingen.

Søknadsfrist 10.mars. Se ellers info om stillingen på www.hemsedal.kyrkja.no.
Søknad med CV og relevante attester og referanser sendes Hemsedal kyrkjekontor,
Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller på epost til [email protected]

Kontaktinformasjon

Irene Markegard, Kirkeverge, 48202020

Arbeidssted

Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kirkejobb

Referansenr.: 4765568096
Stillingsprosent: 70%
Søknadsfrist: 10.03.2024

    

 

Del stillingen

Selskap

Hemsedal sokn

Kontaktinfo

 • Irene Markegård
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 48202020

Lokasjon

 • Hemsedal

Søknadsfrist

Mars 10, 2024