Ledig stilling som kantor/organist/ kirkemusiker (50%)

 

 

Hemsedal sokn har fra 1.mars ledig fast stilling i 50% som kantor/organist/kirkemusiker.

Er du glad i friluftsliv, fjell og friske utfordringer eller ønsker du å bo i en kommune med et aktivt kulturliv? Hemsedal kan by på begge deler. Det er gode muligheter for frilans- og vikarjobbing i andre sokn i Hallingdal eller å kombinere med annen jobb i Hemsedal for å fylle en hel stilling.

Har du et hjerte for kirkemusikk og har lyst på nye utfordringer? Ja, da bør du søke stillingen hos oss. Sang og musikk er viktig i menighetens arbeid og vi søker nå en engasjert og kreativ kollega som ønsker å jobbe med gudstjenester og andre kirkelige handlinger, kor, annet menighetsarbeid og å lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten. Det legges vekt på personlig egnethet og evne til fleksibilitet.

 

Hemsedal kommune ligger i Hallingdal prosti, har ca 2600 innbyggere og ligger omkranset av vakker natur. I Hemsedal er det mulig for friluftsliv hele året. Det er et aktivt kulturliv og et rikt næringsliv. Det er god forbindelse både til Oslo og Bergen.

 

Hemsedal kyrkje ligger sentralt, med tilhørende gravplass. I tillegg har vi Lykkja kapell og et menighetshus. Kirkekontoret er lokalisert på kommunehuset. Staben består i dag av sokneprest, kirkeverge, kirketjener, trosopplærer, sekretær og kantor. Vi er en relativt liten menighet og stab, men det er stor aktivitet og store muligheter for å påvirke eget arbeid. Det er godt oppmøte på gudstjenester og andre aktiviteter. Vi har også et godt samarbeid med kommunen, frivilligsentralen og mange lag og organisasjoner.

 

Kirkeorgelet i Hemsedal kyrkje er et historisk klenodium, da det ble bygget for å utdanne organister ved den første profesjonelle organistutdanningen i Christiania. Det ble bygget av orgelbygger August Nielsen i 1886 og kom til Hemsedal i 1910. Det er et mekanisk orgel med
8 stemmer og 2 manualer og imponerende bred klangpalett. Orgelet ble restaurert i 2020. Vi har også godt vedlikeholdte Schimmel piano i både kirka og i menighetshuset. I Lykkja kapell er det et Rodgers elektronisk orgel med 2 manualer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger, samt institusjonsandakter i samarbeid med sokneprest og andre ansatte.
 • Delta i musikkrettet arbeid særlig knyttet til trosopplæring, konfirmantarbeid og menighetsbyggende arbeid både med stab og frivillige.
 • Delta og utvikle annen musikalsk aktivitet i menighetene ut ifra de talenter som finnes i menigheten.
 • Det kan være kor, band, forsangertjeneste, konserter, kultur- og musikkarrangementer o.l.
 • Ansvar for kirkens instrumenter.
 • Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelle med utgangspunkt i menighetens behov og søkerens
 • kvalifikasjoner og interesser.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Organist utdanning/annen kirkemusikalsk eller annen relevant utdanning. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter. Gjerne også andre instrumenter.
 • Kompetanse og erfaring med kor og musikalsk arbeid for barn og unge.
 • Kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort og disponere egen bil.
 • Lojalitet til kirkens grunnverdier og plass i samfunnet

 

Særskilte krav

 • Medlem i Den norske kirke
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge politiattest, jfr trossamfunnsloven §20.
 • Aktuelle søkere blir bedt inn til prøvespilling

 

Personlige egenskaper:

 • Du har et ønske om å bidra til å utvikle menighetens musikkliv og har evne til god kontakt med alle aldersgrupper.
 • Du er kreativ, selvstendig, tar initiativ og evner å formidle musikkglede.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Du er interessert i, og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig arbeid.
 • Du har evne til å motivere, inkludere og se frivillige som en viktig ressurs.
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgaver.
 • Du må trives med kvelds- og helgejobbing.
 • Du har motivasjon for kirkelig arbeid.

 

Vi tilbyr:

 • Hyggelige kolleger i en stab som har fokus på et godt arbeidsmiljø, utvikling og kvalitet.
 • Spennende, fleksible og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Gudstjenesteliv med bredde og variasjon.
 • Kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde.
 • Et godt lokalt musikkmiljø.
 • Soknerådet skal våren 2024 vurdere å øke stillingsprosenten.
 • Lønn etter KAs tariffavtale.
 • 6 måneders prøvetid.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

 

For mer informasjon:

Ta kontakt med Kirkeverge Irene Markegård, Tlf: 48202020 vedr. stillingen.

 

Søknadsfrist 1.februar.

Søknad med CV og relevante attester og referanser sendes Hemsedal kyrkjekontor, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller på epost til [email protected]

Del stillingen

Selskap

Hemsedal sokn

Kontaktinfo

 • Irene Markegård
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 48202020

Lokasjon

 • Hemsedal

Søknadsfrist

Februar 1, 2024