Helsesykepleier

 

Om stillingen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Senja kommune er en del av Barne- og familietjenesten sammen med blant annet Barneverntjenesten og PPT. Tjenesten har egen avdelingsleder med daglig driftsansvar. Pr. tiden har vi 16,9 årsverk hvorav 13,9 årsverk er helsesykepleiere. I tillegg har vi 0,8 årsverk merkantil og 0,6 årsverk venteroms-assistent.

Vi har ledig stilling som

Helsesykepleier 60 % fast stilling, med mulighet for ekstra vikariat i 40 % frem til mai 2024.

Arbeidsoppgaver

Helsefremmende og forebyggende arbeidsoppgaver i henhold til nasjonale retningslinjer for tjenesten.
Arbeidsoppgavene kan variere innenfor helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, smittevern og flyktningehelsetjeneste.
Koordinator-arbeid for barn og unge med langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Kvalifikasjoner:

Krav om godkjent videreutdanning som helsesykepleier for fast tilsetting.
Sykepleier under utdanning eller med plan om utdanning vil kunne bli vurdert.
Personlig egnethet og god organisering av eget arbeid.
Gode datakunnskaper.
Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Senja kommunes verdier er Raus, Fremoverlent og Bærekraftige. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt som:

Faglig engasjert og trives med å jobbe med barn, unge og deres familier.
Innbyr til tillit og har evne til å skape gode relasjoner.
Har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.
Gode samarbeidsevner, samt gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.
Stor arbeidskapasitet, fleksibel og lærevillig. Søker må kunne jobbe ved flere deler av tjenesten samtidig.
Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

Faglige utfordringer i en spennende tjeneste i stadig utvikling.
Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi.
Fokus på brukermedvirkning.
Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP.
Fleksitid.

For stillingen gjelder

Søker må være innstilt på noe bruk av egen bil i arbeidstiden.
Lønn etter tariff og kvalifikasjoner.
Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.
Det kreves politiattest ved tilsettinger.
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Troms og Finnmark

 

Søknadsfrist: 08.10.2023

 

Arbeidssted: Finnsnes

 

Kontaktpersoner:

Vanja Hårseide

tlf: +47 90644305

 

Hjemmeside:
www.senja.kommune.no
Adresse: Rådhusveien 8 9300 Finnsens

 

Barne og Familietjenesten

Senja kommune har i underkant av 15 000 innbyggere og er en av de største innen fiskeri‐ og sjømat i Norge. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet.

Vi er en nasjonalparkkommune og ble Årets fyrtårnkommune for barn og unge 2022, kåret til årets skandinaviske reisemål av National Geographic og tildelt hederlig omtale for sin kommunikasjonsstrategi og formidling i 2022 – som en av tre finalekandidater til Nordnorsk kommunikasjonspris. I år ble Ski Classic finalen i 2023, Summit 2 Senja, utpekt til det beste arrangementet blant velkjente løp som Marcialonga og Vasaloppet.
Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet.
Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.
Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.
Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube.

 

Del stillingen

Selskap

Senja kommune

Kontaktinfo

  • Vanja Hårseide
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 906 44 305

Lokasjon

  • Finnsnes

Søknadsfrist

Oktober 8, 2023