Helsesykepleier – faste stillinger

 

Virksomhet Forebygging og oppfølging barn, ungdom og familier omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, vaksinasjon- og smittevernkontor og Barn, ungdom og familiehjelpa. I virksomheten jobber helsesykepleiere, jordmødre, barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, psykologer og konsulenter. Vi er en stor flott gjeng som kan tilby et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og faglig utvikling gjennom co- kollega ordning, regelmessige faggrupper/møter og relevante kurs.

Virksomheten søker nå etter helsesykepleiere til fast arbeid ved helsestasjon og skolehelsetjenesten. Virksomheten har 4 helsestasjoner og skolehelsetjenesten betjener 31 skoler.

Vi kan tilby

– Et engasjert og spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, gode kollegaer og mye humor.
– Et stort fokus på fagutvikling.
– Godt samarbeid om mange, varierte og utfordrende oppgaver i arbeid for barn, unge og deres familier.
– Fleksitid.
– Betalt spisepause.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.

Stillingsbeskrivelse

3x 100 % fast helsesykepleier.

Hovedoppgaver

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder. Ansatte gjør en viktig jobb for å forebygge og følge opp barn i utfordrende livssituasjoner. Vi tilbyr blant annet helseundersøkelser, barnevaksinasjoner og rådgivning om helse, barns utvikling og kosthold. Helsesykepleier på helsestasjonen jobber også tverrfaglig. Våre samarbeidspartnere kan være barnehage, fastlege, PPT, Barn, ungdom og familiehjelpa, fysioterapeut, barnevern m.m.

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende for å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleier er faglig og administrativt ansvarlig for skolehelsetjenesten, og utfører helseundersøkelser, vaksinering, undervisning, gruppetilbud og oppfølging av elever. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes. Helsesykepleier er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent helsesykepleierutdanning på masternivå/videreutdanningsnivå. Vi åpner opp for at helsesykepleierstudenter kan søke.

Ønskede kvalifikasjoner

– Erfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
– Erfaring fra tilsvarende arbeidsområde og oppgaver.
– Erfaring/kompetanse innenfor arbeid med psykisk helse.
– Erfaring/kompetanse innenfor arbeid med barn, unge og familier.
– Personlig egnethet vektlegges.
– Egen bil må kunne disponeres i tjenesten.

Personlige egenskaper

-Er kreativ, nytenkende og mulighetsorientert.
-Har tro på at det bittelille kan ha betydning og potensial.
-Har høy relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsegenskaper.
-Er selvstendig, men ser verdien av et team.
-Har evne til å tenke helhet og sammenheng.
-Har evne til å ta egne vurderinger og beslutninger.
-Er modig, engasjert, romslig og kompetent.

Lønnsopplysninger

Stillingene avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ, kode 7712 mastergrad helsesykepleier eller i stillingskode 6185 helsesykepleier (videreutdanning). Reiseutgifter dekkes etter Statens reiseregulativ.

Politi- /tuberkuloseattest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad Kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Dersom du ikke får sendt søknaden elektronisk, ta kontakt med konsulent Nina Berg Olsen, tlf. 69306355 eller Eva Elisabeth Sletner, tlf 69332741.

Mer info om stillingene ta kontakt virksomhetsleder Gunn-Mari Farbu tlf. 95077174, ledende helsesykepleier Monica Ripel tlf. 69306957 eller ledende helsesykepleier Venche F. Bernhardsen tlf. 69332743.

Offentlighet

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.lovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

 

Søk på stillingene her.

 

Søknadsfrist 02.01.2024

 

Utlyst 23.11.23
Vår ref10824
Merk søknad

Fakta

Selskap Fredrikstad kommune
Stilling Helsesykepleier
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Helsevern for barn og unge

 

Kontakter

Monica Ripel, ledende helsesykepleier
E-post: [email protected]
Arbeid +4769306957

Venche Forsberg Bernhardsen, ledende helsesykepleier
E-post: [email protected]
Arbeid +4769332743

Gunn-Mari Farbu, Virksomhetsleder
E-post: [email protected]
Arbeid: 95077174

 

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Del stillingen

Selskap

Fredrikstad kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Fredrikstad

Søknadsfrist

Januar 2, 2024