Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet og på øya, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål.
Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv. (Se også vår hjemmeside www.leka.kommune.no )

Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS.

Det er for øyeblikket også ledige stillinger innen oppdrettsnæringa i Leka.

 

Helsefagarbeider, 2 faste stillinger

 

Vi søker etter helsefagarbeidere til vår flotte sykestue og hjemmesykepleien. Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger, så er Leka plassen for deg!

Det er for øyeblikket også ledige stillinger innen oppdrettsnæringa i Leka.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgs-tjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus og det må påregnes arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet
 • Helhetlig oppfølging av beboere
 • Sekundærkontaktansvar
 • Ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, også opplæring av andre ansatte i prosedyrer
 • Veiledning av kollegaer
 • Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider (hjelpepleier)
 • Videreutdanning i hverdagsrehabilitering og demens er ønskelig, men ikke et krav
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon
 • Erfaring fra lignende helse- og omsorgstjenester er en fordel, men ikke et absolutt krav
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Førerkort

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker søkere som
 • Har interesse for tjenesteområdet og gjerne har noe erfaring,
 • Ønsker å jobbe i tverrfaglig team
 • Er dyktig på observasjoner av helsetilstand
 • Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Har evne til å jobbe i en til dels hektisk hverdag
 • Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Har tydelig etiske holdninger
 • Har evne til å ta ansvar og prioritere oppgaver

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • En spennende arbeidshverdag
 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Et inspirerende og bredt fagmiljø
 • Lønn etter tariff og kommunale avtaler, helsefagarbeidere gis 4 års antesipert lønnsansiennitet
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig.

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø  905 02 636.

 

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes [email protected]

Det må framvises politiattest før tiltredelse.

 

Søknadsfrist 17.02.2020

 

Om stillingen

Stillingstittel: Helsefagarbeider
Sted: Skeisveien 113, 7994 Leka
Ansettelsesform: Fast  Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger: 2
Arbeidsdager: Ukedager Lørdag Søndag
Arbeidstid: Dagtid Kveld Natt
Arb.tidsordning: Turnus
Oppstart: Etter avtale
Kontaktperson for stillingen

 

Kontaktperson:

Sandra Kvernø, Sykepleiesjef
Telefon:  905 02 636
[email protected]

 

Hjemmeside: https://www.leka.kommune.no

 

—————————————————————————————————————————

 

Sommerjobb – ferievikariat innen pleie- og omsorgstjenesten; alle typer stillinger

 

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus og det må påregnes arbeid hver 3. helg.

Vi søker sykepleiere, sykepleiestudenter, vernepleiere, vernepleierstudenter, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.

For alle stillinger vil det bli gitt nødvendig gjennomgang/opplæring.

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2020, og i tillegg er blid og positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen pleie- og omsorgstjenesten:

 • Ved Leka sykestue og hjemme hos brukere; sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
 • Kjøkkenet– kokker og assistenter.
 • Vaskeriet — assistenter.
 • Hjemmehjelpstjeneste – hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Generelt:

 • Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.
 • Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistenter i hjemmehjelpstjenesten.
 • Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.
 • Det må framlegges politiattest før tiltredelse.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgsansiennitet kreves fødselsattest for barn vedlagt søknaden.

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

 

Spørsmål angående stillingene rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 905 02 636.

 

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes [email protected]

 

Søknadsfrist 01.03.2020

 

Send søknad til:  [email protected]

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter
Sted: Skeisveien 113, 7994 Leka
Ansettelsesform: Feriejobb  Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger:10
Arbeidsdager: Ukedager Lørdag Søndag
Arbeidstid: Dagtid Kveld Natt
Arb.tidsordning: Turnus
Oppstart: Etter avtale

 

Kontaktperson:

Sandra Kvernø, Sykepleiesjef
Telefon:  905 02 636
[email protected]

 

Hjemmeside: https://www.leka.kommune.no

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Februar 17, 2020