Helsefagarbeidere/ hjelpepleiere i heltids- og deltidsstillinger

 

Om stillingene

Nordkapp kommune har ledig flere stillinger i ulike stillingsprosenter som helsefagarbeider/ hjelpepleier i Helse-, rehabilitering-, og omsorgsektoren.
Sektoren består av korttids- og langtidsenhet, rehabiliteringstjeneste/koordinerende enhet, hjemmetjenesten, helsesykepleiertjeneste, jordmortjeneste og akutt- og legevaktsenhet. I tillegg har Nordkapp kommune egen ambulansetjeneste som er organisert under Finnmarkssykehuset.

Vi tilbyr en årslønn som tilsvarer minst 10 års ansiennitet uavhengig av opptjening. Dette vil gi en forskjell på kr. 60 – 70000,- sammenlignet med 0-2 års ansiennitet. I tillegg vil du få nedskrevet inntil kr. 25 000,- på studielånet ditt hvert år.

Følgende stillinger er ledige:

Fire 100 % stillinger
Fire 80 % stillinger
En 50 % stilling

Alle stillingene er faste og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi ber om at du spesifiserer i søknaden om du er interessert i heltids- eller deltidsstilling.

Søknader behandles fortløpende og du må registrere søknad med vedlegg elektronisk i Jobbnorge.no.

Stillingene inngår i tre-delt årsturnus der det arbeides 310 helgetimer i året.

Stillingene er fordelt mellom sykestua, sykehjemsavdelingene og hjemmesykepleien. Hos oss er det ikke uvanlig at du arbeider på tvers av avdelingene, og det er tett samarbeid mellom alle avdelingene. Dette har både brukere og ansatte god erfaring med, og vi ønsker å fortsette med denne fleksibiliteten. Du vil få mulighet til å forme denne tjenesten, og vi ser etter personer som ønsker å yte det lille ekstra både for brukere og kolleger.

Nordkapp helsesenter består av korttids- og langtidsenhet og yter tjenester knyttet til korttidsplasser, sykestueplasser med akuttrom, legevakt og legekontor, jordmortjeneste, helsesykepleiertjeneste, langtidsopphold og to sykehjemsavdelinger, KAD (kommunal akutt døgnplass), rehabilitering, avlastning og poliklinisk behandling, samt ambulansetjenesten. Nordkapp helsesenter har eget hovedkjøkken som lager og leverer mat til alle avdelingene.

Sykestua (korttidsenhet) gir tilbud om opphold der sykehusinnleggelse ikke er nødvendig eller ønskelig. Enheten bidrar også til å redusere antall liggedøgn på sykehus, og har kreftsykepleier. Legevakten er tilknyttet sykestua.

Sykehjemmet (langtidsenhet) består av to avdelinger for personer som ikke kan bo hjemme og ivareta egenomsorg. Den ene avdelingen er tilrettelagt for personer med demens. Sykehjemmet skal gi et faglig tilpasset og målrettet tilbud til beboerene med sikte på å opprettholde funksjonsnivå og å skape en grunnleggende opplevelse av trygghet.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp og heldøgnsomsorgboliger for personer med utfordringer knyttet til rus- og psykiatri. Avdeling hjemmesykepleie yter helsehjelp ved sykdom og nedsatt funksjonsevne til personer i alle aldre, men flest eldre. Trygghetsalarmer følges også opp av avdelingen. Tjenesten har som mål å legge til rette for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, samt opprettholde eller gjenvinne funksjon.

Arbeidsoppgaver

Utøve helse- og omsorgstjenester til brukere, beboere og pasienter i tråd med gjeldende krav til kvalitet
Rapportering og dokumentasjon i fagsystemet Profil
Legemiddelhåndtering (opplæring vil bli gitt)
Veiledning og opplæring av brukere, pårørende, studenter og lærlinger
Observere brukere, beboere og pasienter og iverksette tiltak med utgangspunkt i egen kompetanse og ved bruk av tverrfaglig samarbeid
Andre spennende og varierte arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Søkere som har autorisasjon som ambulansearbeider kan også søke.
Erfaring med tverrfaglig samarbeid
Førerkort klasse B
God norsk fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig på minimum nivå C1 (Bergenstesten)
Tilfredsstillende og gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Du er ansvarsbevisst og trives i et hektisk miljø
Du er positiv, imøtekommende og serviceinnstilt
Du tar ansvar for å holde deg oppdatert innen eget fagområde
Du er åpen for tverrfaglig samarbeid
Du har endringskompetanse
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samtidig som du kan jobbe selvstendig
Du er fleksibel, nytenkende og har omstillingsevne
Du jobber strukturert, er initiativrik og har stor grad av gjennomføringsevne
Du er faglig sterk, målrettet og løsningsorientert
Personlig egnethet, evne til fleksibilitet og anvendelse av egen kompetanse der den trengs til enhver tid vil vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr

En spennende jobb innenfor fagområder som er under utvikling
Et interessant fagmiljø med fokus på tverrfaglig samhandling
Et åpent, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø
Muligheter for fleksibilitet – arbeid innenfor ulike fagområder
Mulighet for kompetanseutvikling
Varierte arbeidsoppgaver
Årsturnus
Lønn etter tariffavtale, minimumsavlønning med 10 års ansiennitet uavhengig av opptjening.
Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Nedskriving av studielån så lenge Stortinget bestemmer (10 % og maksimalt kr. 25 000 hvert år)
Særskilt fradrag for skattested i Troms og Finnmark (tiltakssonen) kr.15 500 pr. år
Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid

For søkere som ikke er bosatt i Nordkapp kommune tilbys i tillegg:

Flyttegodtgjørelse etter avtale
Hjelp med å finne bolig
Botilskudd etter avtale
Reisetilskudd etter avtale

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Virksomhetsleder Stine Kjosbakken
Telefonnummer: 930 29 280
E-post: [email protected]

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist Løpende

 

Arbeidsgiver Nordkapp kommune

Kommune Nordkapp

Omfang Heltid (9 stillinger)

Varighet Fast

Arbeidssted Honningsvåg

 

Nordkapp kommune ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Nordkapp kommune er organisert i sektorene Helse,- rehabilitering- og omsorg, Oppvekst,- kultur- og velferd, Tekniske tjenester og Økonomi og stab. Vi har ca. 400 ansatte i kommunen, inkludert faste ansatte og tilkallingsvikarer. Vi er ca. 3000 innbyggere i kommunen som lever av blant annet fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer, i tillegg til offentlig sektor. Honningsvåg er kommunesenteret og er vertskap for blant annet Kystverket Troms og Finnmark, og Nordkapp videregående skole og Maritime Fagskole.

Kommunen har et aktivt idretts- og kulturliv og er viden kjent for sitt gode revymiljø. Nordkappfestivalen i juni og Nordkapp Filmfestival i september tiltrekker seg folk fra fjern og nær. Over 250 000 turister besøker Nordkapplatået om sommeren, og vinterturismen er økende. Nordkappsamfunnet er åpent og inkluderende og kan tilby deg kultur- og naturopplevelser for livet i midnattsol, nordlys og mørketid.

 

Del stillingen

Selskap

Nordkapp kommune

Kontaktinfo

  • Stine Kjosbakken
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Telefonnummer: 930 29 280

Lokasjon

  • Honningsvåg

Søknadsfrist

Mai 1, 2022