Helse- og omsorgssjef

 

Helse- og omsorgssjef for Tingvoll kommunes helse- og omsorgstjenester

Vår visjon: Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø.

Som helse- og omsorgssjef for kommunens helse- og omsorgstjenester vil du ha en sentral rolle i arbeidet mot denne visjonen.

Vi tror at du identifiserer deg med de tre viktigste kriteriene som skal til for å lykkes og trives i denne stillingen;

et stort hjerte, et utviklingsorientert hode og en tydelig lederstil. Kanskje er du et sted du trives godt i dag, men er klar for nye utfordringer, enten det er opp på karrierestigen eller nytt område. Denne stillingen gir deg mulighet til å være med å gjøre en forskjell for mange mennesker hver dag, både de du leder og alle sluttbrukerne av tjenestene vi tilbyr.

Som helse- og omsorgssjef har du overordnet ansvar for kommunens helse- og omsorgstjenester.
Kommunalområdet er organisert med de to enhetene hjemmetjenester og institusjonstjenester, ledet av hver sin enhetsleder. Helse- og omsorgssjefen rapporterer til kommunedirektøren.

Kommunalområdet består av 150 medarbeidere og 100 årsverk, og har et budsjett på ca. 90 millioner kroner. 

Kommunalområdet for helse og omsorg omfatter følgende enheter og stab:

 • Institusjonstjenestene
 • Kjøkken
 • Sykehjem
 • Vonheim
 • Hjemmetjenestene
 • Helsespesialistene
 • Aktivitetsavdeling
 • Hjemmetjenesten
 • Habiliteringstjenesten
 • Stab
 • Tildeling
 • Fellestjenester

Vi ser etter deg som ser helheten og som er positivt nysgjerrig på hva vi gjennom innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi kan få til. Du evner å jobbe tverrfaglig og samarbeider med andre tjenester både i og utenfor kommunen. Som medlem av kommunedirektørens lederteam forutsettes det at du som helse- og omsorgssjef aktivt og engasjert bidrar til å ta et felles og helhetlig ansvar for utviklingen av kommunens tjenester. Gjennom tillitsbasert ledelse vil du få stor frihet til å organisere og lede avdelingen.

Arbeidsområder

 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av sektoren, med delegert fag-, personal- og
  økonomiansvar. Sikre resultatmåling, rapportering og internkontroll.
 • Lede overordnet planarbeid, fremme saker til politisk behandling og følge opp politiske
  vedtak.
 • Samarbeide, delta og bidra inn i kommunale, regionale og statlige nettverk og avtaler.
 • Utvikle en personalpolitikk og en organisasjonskultur som styrker og utvikler kommunen
  som arbeidsplass og tjenesteyter, og som styrker partssamarbeid med fagforeningene og
  vernetjenesten.
 • Modernisere fagområdet og effektiviserer tjenestene gjennom organisasjonsutvikling og bruk av teknologi

Kvalifikasjonskrav

 • Høyskole-/universitetsutdanning
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Relevant erfaring fra fagområdet
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra omstillings- og effektiviseringsarbeid
 • Nytenkende – undersøker og iverksetter tiltak for å løse eksisterende oppgaver annerledes enn i dag

Personlige egenskaper

 • Du har faglig integritet, er utviklingsorientert og nysgjerrig med et innovativt gen
 • Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Du skaper gode prosesser og resultater gjennom å involvere og motivere dine medarbeidere
 • Du har en analytisk og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – «EIKR»

Vi tilbyr

 • En utfordrende og meningsfylt lederstilling
 • Faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Noe kveldsarbeid må påregnes
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 

Referansenr: 22/44

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 06.02.2022

 

Kontaktpersoner:

Jens Jarl Turøy

tlf: +47 92443198  mob: +47 92443198

Odd Arild Bugge

tlf: +47 95828701  mob: +47 95828701

 

Hjemmeside:
www.tingvoll.kommune.no
Adresse: Midtvågvegen 2 6630 Tingvoll

 

Del stillingen

Selskap

Tingvoll kommune

Kontaktinfo

 • Jens Jarl Turøy
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 924 43 198 mob: +47 924 43 198
 • Odd Arild Bugge
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 958 28 701 mob: +47 958 28 701

Lokasjon

 • Tingvoll

Søknadsfrist

Februar 6, 2022