Nordkappregionen havn IKS er et interkommunalt driftsselskap som eies av Nordkapp, Lebesby og Porsanger kommune. Selskapet administrerer og drifter alle havnene og også sjøarealet i de tre kommunene. Disse består av i alt 10 havner, hvor Honningsvåg er administrasjonssted. Vi har vårt fokus på våre fiskerihavner, cruise, maritim petroleumsvirksomhet og eiendom. Havnevirksomheten arbeider også målrettet for å bidra til ringvirkninger for samfunns- og næringsliv.

 

Vi søker etter:

Havneinspektør i fast stilling for snarlig tiltredelse

 

Stillingen er administrativt underlagt havnefogd.
Havnas daglige virke er i dag tilknyttet praktiske operasjoner tilknyttet bruk av våre kaier,
flytebrygger, vedlikehold, tilsyn og drift av de eiendommene vi forvalter samt ISPS og oljevern.
Havneinspektøren skal ta del i våre daglige operasjoner, drift, vedlikehold, planleggings og
utviklingsoppgaver med mer. Til dette ligger også kundekontakt, tilsyn av våre farleder, styring av
skips- og båttrafikk, arealbruk og administrative oppgaver. Vedkommende må påregne å også delta i
vår oljeberedskap. Reise må påregnes. I tillegg til å være service- og kundefokusert, søkes en person som har praktisk erfaring innen byggteknisk vedlikehold, elektro, mekaniske arbeider eller maritim drift av fartøy. Fagbrev er ikke påkrevd, men kan/vil vektlegges. Maritim kompetanse og erfaring kan/vil bli vektlagt. Viktig vil være at personen er engasjert, lærevillig og lett på foten.

Andre ønskelige kvalifikasjoner:

• Engelsk, skriftlig og muntlig
• Førerkort kl B
• Skipsfører kompetanse – D5L eller tilsvarende
• Anleggsmaskinfører bevis
• Gyldig helseattest

Personen selskapet søker skal ha meget gode samarbeidsevner og vi vil derfor særlig vektlegge
personlig egnethet. Det er for tiden ikke turnusordning. Det må imidlertid påregnes endringer til evt vaktordning. Vi tilbyr lønn etter avtale, gode arbeids- og pensjonsordning.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen.

 

Søknadsfrist: 27.juni 2021.

 

Søknad, CV med kopi av vitnemål og attester sendes:
Nordkappregionen Havn IKS
Postb. 444
9751 Honningsvåg
Eller: [email protected]

 

 

Del stillingen

Selskap

Nordkapp­regionen Havn

Kontaktinfo

  • Leif Gustav Prytz Olsen
  • Tittel: Havnefogd
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Nordkapp
  • Lebesby
  • Lakselv

Søknadsfrist

Juni 27, 2021