Longyearbyen | Visit Svalbard

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2500 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen energiverk er et kullfyrt kraftvarmeverk. Det produserer elektrisitet og fjernvarme til Longyearbyen. Det produserer ca 43 GWh elektrisk energi og ca 70 GWh termisk energi pr år. Longyearbyen energiverk er i dag en enhet i Longyearbyen lokalstyre, men skal i ved årsskiftet omdannes til eget aksjeselskap

 

Geodataingeniør

 

Nå kan du søke en spennende og utviklende stilling i arktiske omgivelser med ansvar for geodata, matrikkelsaker, seksjonering og oppmåling i Longyearbyen. Du kan ta del i et kartleggingsprosjekt for å etablere en ny høydemodell og nye flybilder for Longyearbyen planområde. Vi søker etter en geodataingeniør e.l. i 100% fast stilling.

Stillingen er organisert til enhet for plan og utvikling. Vi er 6 personer som jobber med lokalsamfunnsutvikling, utarbeider arealplaner, behandler byggesaker, forvalter geodata for hele organisasjonen og behandler matrikkelsaker. Longyearbyen lokalstyre benytter seg av ArcGis, GisLine og Gemini VA.

Svalbard omfattes ikke av samarbeidet om geodata i Norge (GEOVEKST) og Norsk polarinstitutt er kartmyndigheten på Svalbard, men de samarbeider med Kartverket. Til stillingen ligger et koordineringsansvar mellom de ulike geodata-samarbeidspartnere på Svalbard.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder vil være:

– Kontroll, forvaltning og tilgjengeliggjøring av geodata samt matrikkelføring.
– Saksbehandling etter eierseksjonsloven og matrikkelloven
– Samarbeid internt og eksternt
– Produsere temakart
– Oppmåling
– Kartkontroll ved arealplanarbeid
– Utarbeide arealplan- og delplankart

Kvalifikasjonskrav:

– Relevant geodatafaglig utdanning på minimum bachelornivå, innen f.eks. geodata, geomatikk, oppmåling, eiendomsdesign
– God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi ønsker at du har/er:

– Erfaring fra geodataforvaltning, delings- og oppmålingsarbeid
– Erfaring fra kommunal eller annen relevant offentlig forvaltning
– God kjennskap til matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan og bygningsloven
– Førerkort klasse B
– Godkjent matrikkelfører
– God kommunikasjons- og samarbeidsevner
– Gode samarbeidsevner og er serviceorientert
– Evne til å jobbe strukturert og selvstendig i et lite fagmiljø

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

– Muligheten til å være med på å utforme et annerledes lokalsamfunn
– Lønn etter avtale
– Fleksibel arbeidstid
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
– Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
– Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m
– Unike opplevelser i et unikt miljø

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 02.01.2023

 

Vår ref372 Merk søknad

Fakta

Selskap Longyearbyen lokalstyre

Stilling Ingeniør

Stillingstype Fast ansatt

Lokasjon Plan- og utvikling

 

Kontakter

John Haugen, Plansjef, leder plan- og utvikling
[email protected]
Mobil  402 40 118

Stian Lundanes, GIS-ansvarlig/geodataingeniør
[email protected]
Mobil  994 58 343

 

Del stillingen

Selskap

Longyearbyen lokalstyre

Kontaktinfo

  • John Haugen
  • Tittel: Plansjef, leder plan- og utvikling
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 402 40 118
  • Stian Lundanes
  • Tittel: GIS-ansvarlig/geodataingeniør
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 994 58 343

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

Januar 2, 2023