Fysioterapeut med driftstilskudd

 

Virksomhet Forebyggende helsevern, Nannestad kommune

Nannestad Fysioterapi er en gruppepraksis med 4 erfarne fysioterapeuter i trivelige og funksjonelle lokaler i Nannestad sentrum. Vi har et bredt behandlingstilbud med vekt på individuell behandling og treningsterapi. Instituttet har 1 fysioterapeut med 100 % driftstilskudd og 3 med 75 % driftstilskudd. Samarbeid med kommunale ressurser ved behov, for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis.

Vi søker en allmenn fysioterapeut til ledig hjemmel med 75 % driftstilskudd. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 samt kommunens planverk for helsetjenesten.D

Arbeidsoppgaver

Drive kunnskapsbasert fysioterapi
Undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter ved instituttet samt ved behov i pasientens hjem
Samarbeide med andre deler av den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
Bidra til å videreutvikle fysioterapitjenesten i kommunen
Bidra i daglig drift av fysikalsk institutt

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som fysioterapeut
Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen
Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi
Kompetanse til å jobbe med varierte pasientgrupper med tanke på alder og diagnoser
Evne til tverrfaglig samarbeid og arbeid i team er viktig
Ønskelig med erfaring fra drift av privat praksis
Personlig egnethet vektlegges
Gyldig politiattest

Personlige egenskaper

Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Faglig engasjert

Vi tilbyr

75 % kommunalt driftstilskudd tilknyttet Nannestad Fysioterapi. Det forutsettes at vedkommende kjøper seg inn i kontorfellesskapet.
Overdragelse skjer i henhold til sentralt avtaleverk, ASA 4313.

Bekreftet autorisasjon samt attester og vitnemål skal vedlegges søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. offentlighetsloven § 25.

 

Søknadsfrist: 02.08.2020

 

Arbeidsgiver: Nannestad kommune
Sted: Nannestad
Stillingstittel: Fysioterapeut med driftstilskudd
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 75
Webcruiter-ID: 4257857331
Stillinger: 1
Arbeidssted Teiealleen 3, 2030 Nannestad

 

Kontaktinformasjon

Torjus Andresen, Fysioterapeut
970 73 774

Tom Berner Sundar, Virksomhetsleder
454 84 047

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nannestad kommune

Kontaktinfo

  • Torjus Andresen
  • Tittel: Fysioterapeut
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 970 73 774
  • Tom Berner Sundar
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 454 84 047

Lokasjon

  • Nannestad

Søknadsfrist

August 2, 2020