Brenner du for at våre yngste innbyggere skal få en trygg og god oppvekst her lengst nord i landet? Vi søker fyrvokter til vår fyrtårnsatsing på barn og unge.

Vi søker «fyrvokter»

 

Om stillingen

Brenner du for at våre yngste innbyggere skal få en trygg og god oppvekst her lengst nord i landet? Vi søker fyrvokter til vår fyrtårnsatsing på barn og unge.

Gode oppvekstsvilkår og framtidsutsikter for barn og unge er vår viktigste målsetting. Vi skal sørge for at barn og unges rettigheter oppfylles på de områdene vi rår over og bidra til at kommunene gjør det samme.

Vi legger barnekonvensjonen og barnets beste til grunn for arbeidet vårt. Vi tar barns rett til medvirkning på alvor. Barn skal bli sett, hørt og få si sin mening. Vi skal involvere barn og unge i vår oppgaveløsning og løfte fram barn og unge på våre arenaer og i våre kanaler.

Vi skal samkjøre og målrette våre virkemidler overfor barn og unge og være pådriver for at regional stat og andre samarbeidspartnere gjør dette sammen med oss.

Nå søker vi en fyrvokter i 100 % fast stilling som kan hjelpe oss med dette. Vi ser for oss at du er kreativ, engasjert, glad i mennesker og blir motivert av å skape resultater. Det er et viktig arbeid som skal gjøres og vi tror at du også kan gjøre det gøy!

Om du vil ha kontor i Vadsø eller Tromsø, er opp til deg. Vi kan uansett love deg flott natur og et godt kulturtilbud. Bor du her eller der allerede, vet du hva vi snakker om.

Fyrvokterens oppgaver

Som fyrvokter hos oss, skal du koordinere det interne arbeidet vårt for barn og unge. Stillingen er plassert på oppvekst- og barnevernavdelingen, men du får også en egen arbeidsgruppe med representanter for alle fagområdene våre i ryggen. Et godt samarbeid med avdelingene og stabene våre er helt sentralt. På nettsidene våre kan du lese mer om hvilke fagområder Fylkesmannen jobber med.

Minst like viktig er det å ha god dialog og godt samarbeid med våre eksterne partnere – våre 39 kommuner, Troms og Finnmark fylkeskommune, andre statsetater, kompetansesentre, organisasjoner og oppdragsgivere. En viktig oppgave blir å samordne våre virkemidler for å oppnå bedre resultater på områder der vi trenger å løfte Troms og Finnmark.

Det blir litt reising i jobben – en flott måte å bli kjent med kommunene og fylket på.

Fyrtårn barn og unge

Fyrvokterens kvalifikasjoner

Du bør ha en relevant mastergrad i bagasjen, men bachelorgrad og lang erfaring kan veie opp for kravet om master.
Du må ha interesse, engasjement og erfaring fra arbeid med barn og unge.
Du må være lett å samarbeide med og ha evne til å engasjere. Samtidig er det viktig at du har indre motivasjon og trives med å jobbe selvstendig og målrettet.
Du må ha god skriftlig fremstillingsevne på norsk.
Du må kunne kommunisere godt med barn, unge og voksne og trives med å holde foredrag og innlegg for små og store forsamlinger.
Det er en fordel om du behersker samisk, har erfaring fra offentlig forvaltning og har kjennskap til og interesse for bruk av ulike statistikkverktøy. Det er også et pluss om du har erfaring fra nettverksarbeid.

Gjennomføringskraft tror vi er et stikkord for å lykkes som fyrvokter for vår satsing på barn og unge. Vi legger stor vekt på personlig egnethet når vi vurderer søkerne til stillingen.

Eidevannet på Tranøy

Vi tilbyr

Godt faglig fellesskap på avdelinga og i arbeidsgruppa for fyrtårn barn og unge.

Lønn som seniorrådgiver, stillingskode 1364, fra 532 300,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 60-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Er du spesielt kvalifisert for jobben, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Kontor i Vadsø eller Tromsø – oppgi i søknaden hvor du ønsker å ha din hovedbase.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur. Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv utafor Vadsø.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Om du ønsker å bosette deg i Vadsø, kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Tegning - fotball på skolen

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du av avdelingsdirektør Hilde Bremnes, telefon 415 58 528 / e-post [email protected] eller fylkesmann Elisabeth Aspaker, telefon 480 82 693 / e-post [email protected].

 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

Søknadsfrist 25. mars 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kommune Tromsø Vadsø
Omfang Heltid  Varighet Fast

Arbeidssted Fylkeshuset/Statens hus

Del stillingen

Selskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Vadsø
  • Tromsø

Søknadsfrist

Mars 25, 2020