Fullstack-utvikler innen fagområde geomatikk

 

Enhet for kart og arkitektur, Trondheim kommune

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. september 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som fullstack-utvikler.

Vil du være med på å forme fremtidens kommune? Vi har behov for en allsidig fullstack-utvikler til vårt geodatamiljø, som vil være med på å utvikle nye tjenester for kommunens 210.000 innbyggere og 15.000 ansatte. Enheten forvalter kart- og eiendomsdata og jobber for at stedfestet informasjon blir brukt innovativt og effektivt i tjenesteleveransene for byutviklingsområdet og for resten av kommunen. Vi jobber for å få en best mulig integrering mot forskjellige web- og klientbaserte løsninger som når både publikum og interne brukere. Mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagmiljøene i kommunen.

Tverrfaglig innovasjon gir stor variasjon i arbeidshverdagen. Vår innovative arbeidsplass gir rom for personlig utvikling. Tett dialog med sluttbrukere og leverandører gir stor innflytelse i å styre utviklingsmiljøet, løsningsdesign og infrastruktur. Vår stack består i hovedsak av åpen kildekode. Enheten legger til rette for å være faglig ledende innenfor geomatikk og jobber målrettet i et åpent fellesskap for å bruke moderne teknologi til å løse dagens og morgendagens problemstillinger innenfor tjenesteområdet byutvikling.

Har du lyst til å bidra, kan vi love deg varierte arbeidsoppgaver på tvers av teknologier. Du vil sammen med teamet få stor grad av frihet til å løse oppgavene på best mulig måte. Vi har troen på at det man ikke kan fra dag én, kan læres, og det gjør vi sammen.

Søknadsfrist: 09.06.2022
Arbeidsgiver: Trondheim kommune
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Fullstack-utvikler
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4515743967

Arbeidsoppgaver

Utvikle frontend-løsninger med Vue og andre moderne JS-rammeverk
Utvikle backend-løsninger og APIer primært med Python
Bidra til å løfte vår plattform over til skyen og andre DevOps-oppgaver
Utvikling mot databaser/cacher som eksempelvis MSSQL, PostgreSQL / PostGIS
Utvikle nye og videreutvikle eksisterende løsninger
Delta i alle ledd i prosessen fra idé til ferdig programvare
Jobbe i team med andre utviklere og geomatikere
Bidra aktivt i avdelingens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet/høgskole
Kjennskap til mikrotjenester og container-teknologi
Erfaring med å utvikle i Python.
Kjennskap til SQL
Kjennskap til Javascript og moderne JS-rammeverk.
Kjennskap til Linux
Personlige egenskaper
Du ser muligheter, ikke problemer
Du har evnen til å mestre ny teknologi relativt fort
Du er nysgjerrig på å prøve ut nye teknologier som vil effektivisere, gjøre oss mer smidig og forenkle våre prosesser
Du er utholdende i enhver oppgave som du får
Du er opptatt av å lykkes sammen med teamet
Du er ikke redd for å stille spørsmål

Vi tilbyr

Muligheten til å løse varierte og interessante oppgaver i et tverrfaglig GIS-/IT-miljø
Kompetansebygging gjennom kurs, sertifiseringer og faglige samlinger
Et godt arbeidsmiljø med sosiale og engasjerte kolleger
Fleksibel arbeidstid og rom til å påvirke egen hverdag
Arbeidssted i fine lokaler i Midtbyen
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

 

Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim, Norge

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Gudmund Melland, Avdelingsleder
957 66 128

Mona Høiås Sæther, Enhetsleder
916 72 466

Åpen – kompetent – modig

 

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.

 

Del stillingen

Selskap

Trondheim kommune

Kontaktinfo

  • Mona Høiås Sæther
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 916 72 466

Lokasjon

  • Trondheim

Søknadsfrist

Juni 9, 2022